Bure älv fiskebestämmelser

Inom Bureälvens fiskevårdsområden gäller lokala regler som fastställts av fiskevårdsområdet. I angränsande kustområde har HaV fastslagit vad som gäller för fiske med handredskap, rörliga redskap och fast redskap.

Älven

Inom Bureälvens sötvattensområde (älven) gäller regler fastslagna av HaV. Utöver dessa regler kan fiskevårdsområdena själva sätta ytterligare restriktioner. Ansvaret för att känna till och följa dessa regler ligger hos fiskeutövare. Om du vill få mer information om fiskebestämmelser som gäller vid fiske i älven kan du kontakta fiskevårdsområdet.

Länk till fiskevårdsområden inom Bureälven (öppnas i nytt fönster)

Länk till fiskevårdsområde övre inom Bureälven (öppnas i nytt fönster)

Kusten

Utanför Bureälvens mynning gäller särskilda bestämmelser för fiske inom restriktionsgräns 2. Restriktionsgräns 2 bildas med en linje från Storgrundets sydspets till Landskärs nordvästra spets. Inom detta område allt fiske förbjudet undantaget fiske med ryssjor som inte i någon del är högre än 1,5 m. Tillåtet är även fiske med handredskap där fiskemetoden som sådan inte kräver användning av båt. Det är alltså tillåtet att stå i en båt och kasta med drag. Det är inte tillåtet att dra drag efter båten.

Länk till karta över fredningsområdet

Fiskeförbud inom 3-meters djupkurvan

Inom vattenområden med mindre djup än tre meter enligt gällande sjökort är fiske med nät förbjudet fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 10 juni och fr.o.m. den 1 oktober t.o.m. den 31 december. Dock får fiske med nät med en maskstorlek mindre än 37 mm bedrivas fr.o.m. den 1 oktober t.o.m. den 31 oktober.

Maskstorleken avser sträckt maska (diagonallängd). Maskstorleken fastställs genom att först sträcka ut nätmaskan och därefter mäta diagonallängden. Ex. en fyrkantsmaska med 50mm sida (stolpe) är en 100mm sträckt maska.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-04-29