Skellefte älv fiskebestämmelser

Inom Skellefteälvens sötvattensområde finns ett antal fiskevårdsområden och enskilda fiskerättsägare som bestämmer över nyttjandet av fisket. I angränsande kustområde har HaV fastslagit vad som gäller för fiske med handredskap, rörliga redskap och fast redskap.

Älven

Inom Skellefteälvens sötvattensområde (älven) gäller regler fastslagna av HaV. Utöver dessa regler kan fiskevårdsområdena själva sätta ytterligare restriktioner. I nedre delarna av Skellefteälven (Nedströms Lejonströms FVO) finns inget fiskevårdsområde, vilket innebär att fiskerättsägarna beslutar om allmänhetens tillträde till fisket.

Kusten

Skellefteälvens mynningsområde utgör ett terminalfiskeområde. Syftet med terminalfiskeområdet är att yrkesfisket ska koncentreras till dessa områden och fiska på odlad fisk. Detta i sin tur skonar de vilda laxbestånd.

Skellefteälvens terminalfiskeområde sträcker sig från Kågnäsuddens ostligaste punkt, latitud 64 44, 98N, longitud 21 18, 00 O, över Skötgrunnans sydostspets, latitud 64 35, 55N, longitud 21 30, 40 O, till Skallöns sydspets, latitud 64 34, 24 N, longitud 21 90, 10 O.

Inre restriktionsgräns för området bildas av en förlängning av Örviksvägens till Gnäggskatan. Inom detta område råder förbud att fiska med fast redskap som i någon del är högre än 1,5 m.

Fiskeförbud inom 3-meters djupkurvan

Inom vattenområden med mindre djup än tre meter enligt gällande sjökort är fiske med nät förbjudet fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 10 juni och fr.o.m. den 1 oktober t.o.m. den 31 december. Dock får fiske med nät med en maskstorlek mindre än 37 mm bedrivas fr.o.m. den 1 oktober t.o.m. den 31 oktober.

Maskstorleken avser sträckt maska (diagonallängd). Maskstorleken fastställs genom att först sträcka ut nätmaskan och därefter mäta diagonallängden. Ex. en fyrkantsmaska med 50mm sida (stolpe) är en 100mm sträckt maska.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2012-10-29