Hur märker jag mina redskap?

Genom märkning av rörliga redskap ska det framgå vem som använder redskapet och om användaren är fritidsfiskare, yrkesfiskare eller fiskar med stöd av enskild fiskerätt.

Vid fiske med rörliga redskap (max 300 m långt) ska redskapet märkas med en fiskekula i vardera änden. Fiskekulan ska vara minst 15 cm i diameter och ha färgen röd, orange, gul eller vit. Redskap som är kortare än 50 meter får märkas med en fiskekula eller en cylinder som är minst 20 cm lång, 6 cm i diameter och färgerna röd, orange, gul eller vit.

Redskapen ska alltid märkas med namn och adress/telefonnummer, eller registreringsnummer från Länsstyrelsen. Dessutom ska fritidsfiskare ange F, medan den som fiskar med stöd av enskild fiskerätt ange ER.

Ansvarig nämnd: Fritidsnämnden
Informationen granskades: 2013-01-24