Kulturnytt

Under vinjetten Kulturnytt presenteras arrangemang och aktiviteter som hör till Skellefteå kommuns rika kulturliv.

Under Kulturnytt kan du som förening, klubb och kulturaktör inom tex. litteratur, musik, teater, konst, dans, film, konsthantverk, utställningar mm. annonsera.

Pris 70 kr/rad + moms + tre rader som innehåller rubrik och mellanrum.
Arrangemanget skall riktas till allmänheten.
 
Publicering sker varannan fredag i Norran. Materialet skall vara inlämnat senast måndag annonseringsveckan till. Maud Marklund på kulturavdelningen 0910-73 50 00

 

Ansvarig nämnd: Kulturnämnden
Informationen granskades: 2017-10-13