Anhörigstöd

Anhöriga som vårdar äldre närstående hemmavid är en viktig och betydelsefull resurs. Deras erfarenheter och kunskaper är unika och de utför ofta sin gärning i det tysta. För att ni - du som anhörig och din närstående - ska klara er själva så länge som möjligt finns det stöd att få.

Vård- och omsorgsavdelningen erbjuder anhörigstöd i hemmet upp till 8 timmar per månad till dig som dygnet runt vårdar en äldre närstående. Detta för att du som är anhörig ska kunna vara trygg med att din närstående får det stöd den behöver när du inte är där

Anhörigstöd i hemmet riktar sig i första hand till den som inte tar del av annat stöd från vård- och omsorgsavdelningen. Stödet kan till exempel ges i hemmet, vid promenader eller som följe till en social verksamhet. Anhörigstödet är gratis och anhörigstödjarna arbetar över hela Skellefteå kommun.

För tidsbokning och övriga frågor om anhörigstöd kan du ringa 0910-73 70 57 vardagar klockan 8:30-9:30 eller kundtjänst 0910-73 50 00, tryck 1 för socialt stöd och omsorg.

Anhörigutbildning

Vård- och omsorgsavdelningen erbjuder flera gånger per år anhörigutbildningar där du som anhörig får träffa andra i liknande situation. Utbildningen består av 8 träffar där varje träff har ett unikt tema som diskuteras. Utbildningen leds av anhörigkonsulenten tillsammans med kognitiva stödteamet.

För intresseanmälan och övriga frågor till anhörigkonsulent kan du ringa kundtjänst 0910-73 50 00, tryck 1 för socialt stöd och omsorg.

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2020-06-10