Fotvård

Skellefteå kommun erbjuder fotvård till personer med ålderspension eller sjukersättning (tidigare kallad förtidspension). Fotvården utförs av specialutbildad personal med hög kompetens och lång yrkeserfarenhet. Det finns möjlighet till fotvårdsbehandlingar både i centralorten och i kommunens ytterområden.

Förutom fotvårdsbehandlingar kan fotvårdsspecialisten ge råd och information om bland annat egenvård och val av skor.

En fotvårdsbehandling kostar 585 kronor och hembesök kostar 785 kronor.

Fotvårdens rutiner för säkra besök

Under pandemin har fotvården infört särskilda rutiner för att förhindra smittspridning:

  • Fotvårdsterapeuten använder både munskydd och visir.
  • Kunden tar med ett eget munskydd och bär det under besöket.
  • Fotvårdsterapeuten möter upp kunden vid den låsta dörren.
  • Kunden får sprita sina händer och följs sedan direkt till fotvårdslokalen.

Eftersom alla kliniker ligger utanför boendeenheterna,  finns ingen risk att kund kommer i kontakt med övrig personal eller de boende.

Betalningssätt och avbokning av tid

Fotvården betalas via faktura (ingen faktureringsavgift).

Vid återbud, meddela senast dagen innan. Besök som inte bokats av i tid faktureras. 

Kontakta fotvårdsspecialist

Vill du ha mer information om fotvård och fotvårdsbehandlingar kan du kontakta fotvårdsspecialisten i ditt område, se nedan. Du kan även kontakta socialkontoret via kundtjänst, 0910-73 50 00, tryck 1.

Fotvårdsspecialister i centralorten Telefonnummer
Annagården äldreboende, Erikslid 0910-73 69 11
Regnbågen äldreboende, Anderstorp  0910-73 62 92
Brogården äldreboende, Sörböle  0910-73 59 52
Dammen äldreboende, Brännan 0910-73 58 87
Klockarhöjden äldreboende, Sjungande Dalen 0910-73 58 19
Tor äldreboende, Älvsbacka 0910-73 58 66
Sunnanäng äldreboende, Sunnanå 0910-74 04 18
Höjden äldreboende, Morö Backe 0910-73 58 76


Fotvårdsspecialister utanför centralorten Telefonnummer
Boliden, Skogsbacken äldreboende, Ringen 74 0910-74 01 29 
Bureå, Norra Ågatan 1 0910-73 53 21
Burträsk, Burträskgården äldreboende, Björnåkersgatan 16 0910-73 79 83
Byske, Norrgårda äldreboende, Ringvägen 8 0910-58 52 42
Jörn, Storgatan 33  0910-58 52 41
Kåge, Hedvigsgården äldreboende, Nygatan 9 0910-73 50 21
Lövånger, Hemgården äldreboende, Prästgårdsvägen 10 0910-73 73 09
Skelleftehamn, Ursviksgatan 126 0910-73 46 80
Ursviken, Trivseln äldreboende,
Skyttevägen 13
0910-71 29 75

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2021-03-09