Copy-Äldre par-Gabriella Hahr MattonBildbyrå.jpg

Kommunala pensionärsrådet (KPR)

Kommunala pensionärsrådet är en remissinstans för övergripande frågor som rör äldre invånare i kommunen. KPR är också en viktig informationskanal för de pensionärsorganisationer som finns representerade i Skellefteå kommun i form av lokala pensionärsföreningar.

Kommunala pensionärsrådet bevakar och företräder seniorers intressen i frågor som hanteras i samtliga kommunens nämnder, i styrelser och förvaltningar. Rådet bidrar med äldreperspektiv i verksamhetsplanering, överläggningar, samråd och remisser. KPR deltar också i utredningar och projekt som rör äldres livskvalitet.

Representanterna kommer från lokala pensionärsföreningar, kommunstyrelsen, socialnämnden, tekniska nämnden samt bygg- och miljönämnden.

Opinionsbildare

Andra viktiga uppgifter är att sprida kunskap, bilda opinion och återkoppla till de pensionärsföreningar som KPR företräder.

Har du någon fråga som du tycker att pensionärsrådet ska ta upp till diskussion i kommunen?

Kontakta KPR

När träffas kommunala pensionärstrådet?

Rådet sammanträder fyra gånger per år, vanligtvis i Stadshuset i Skellefteå.

Här kan du se kallelser och protokoll

Nästa sammanträde hålls onsdag den 9 maj kl. 08.30 - 12.00.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-06-08