Grundskolekurser för vuxna

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolan till och med årskurs 9.

Utbildningen vänder sig till dig som
- har kort utbildning
- behöver förbättra dina kunskaper i svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik
- behöver förbereda dig för gymnasiestudier eller kombinera grundläggande studier med gymnasiestudier.

Du studerar dagtid, kvällstid, heltid eller deltid. Du börjar på den nivå där du befinner dig och genom ett flexibelt arbetssätt har du möjlighet att klara kursen i en snabbare eller långsammare takt beroende på dina förkunskaper. Du lär dig också att ta ansvar för din egen inlärning.
Du får betyg efter avslutad kurs: A-F (F är icke godkänt). 

 

Jag vill ansöka!

Läs mer om webbansökan här

Har du problem med webbansökan kan du skriva ut blanketten och skicka in den!

Ansökningsblankett (pdf) 

Frågor och svar

  • Orienteringskurs

    Läs- och skrivsvårigheter finns hos många fler än man tror. Kanske är du en av dem? På VUX kan du få kvalificerad hjälp med dina svårigheter. Innan du börjar kursen kan vi göra en dyslexiutredning som ligger till grund för undervisningen.

  • Matematik

    Kursen ger kunskaper i de fyra räknesätten, överslagsräkning, procenträkning, geometri, algebra och funktionslära. Du får möjlighet att använda datorn i vissa avsnitt, t ex i statistiska undersökningar med hjälp av olika diagram.

  • Svenska/Svenska som andraspråk

    Du arbetar i olika arbetsformer med basfärdigheterna tala, läsa och skriva. Du läser litteratur och övar både muntligt och skriftligt att berätta, beskriva, referera, recensera och argumentera. I kursen ingår också studieteknik, grammatik och språkhistoria och du får lära dig att använda datorn som ordbehandlare och informationskälla.