Vid en olycka

Om en olycka skulle inträffa är det bra om du känner till hur du ska göra. Här ger vi några praktiska tips och råd på hur du kan göra vid en olyckssituation och vad som händer när du kallar på hjälp.

Här kan du se instruktionsfilmer om hur du ska agera vid en trafikolycka!

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07