Copy-Två leende pojkar-Patrick Degerman.jpg

Stödgrupp för barn till föräldrar med missbruksproblem

Vill du att ditt barn ska få möjlighet att utvecklas och stärka sin självkänsla?

Familjegården erbjuder grupper för barn i åldrarna 7-12 år som lever eller har levt i familjer där föräldrarna drabbats av missbruksproblem.

Fältverksamheten erbjuder grupper för barn 13-18 år som har eller har haft missbruk i familjen.

Barngruppen
Vi har temainriktade träffar en gång per vecka under 10 veckor
där barnen

  • får kunskap om missbruk
  • avlastas skuld och ansvar  
  • får möjligheter att upptäcka mer av sig själv och sina förmågor
  • får träffa andra barn med liknande erfarenhet
  • får leka, fika tillsammans och ha roligt


Våra utgångspunkter:

  • kunskap och delad erfarenhet ger nya tankar och hopp
  • föräldrarna är de mest betydelsefulla personerna i ett barns liv
  • föräldrar vill sina barns bästa


Barnkraft
Barnkraft är en annan gruppverksamhet där föräldrar går i grupp parallellt med barnen. Där samarbetar Familjegården med psykiatrin och beroendeenheten.

Vi träffas vid 10 tillfällen. Den första, sjunde och tionde gången är föräldragruppen och barngruppen tillsammans.

Syftet är att förbättra samspelet och kommunikationen mellan föräldrar och barn. Barnen och föräldrarna får också möjlighet att träffa andra med liknande erfarenheter som de kan dela med varandra.


Om du tror att våra gruppverksamheter kan vara något för ditt barn är du varmt välkommen att kontakta oss på Familjegården för mer information. Du når oss via kommunens kundtjänst, telefon 0910-73 50 00.


Stödgrupp för ungdomar 13-18 år 
Ungdomar som har eller har haft någon anhörig med missbruksproblem erbjuds stödgrupp via Fältverksamheten

Vill du veta mer? Kontakta Fältverksamheten via kommunens kundtjänst 0910-73 50 00 eller mejla till faltvarksamheten@skelleftea.se


Här kan du läsa mer om våra stödgrupper för ungdomar

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2018-05-07