matton 1525R-133022-2.jpg

Stödgrupp för barn till föräldrar med psykisk ohälsa

Vill du att ditt barn ska få möjlighet att utvecklas och stärka sin självkänsla?

Familjegården erbjuder grupper för barn i åldrarna 7-12 år som lever eller har levt i familjer som drabbats av psykisk ohälsa.


  Barngruppen:
- temainriktade träffar
- ger kunskap om psykisk ohälsa
- en möjlighet att upptäcka mer av sig själv och sina förmågor
- träffa andra barn med liknande erfarenhet
- leka, fika tillsammans och ha roligt

Våra utgångspunkter:
- kunskap och delad erfarenhet ger nya tankar och hopp
- föräldrarna är de mest betydelsefulla personerna i ett barns liv
- föräldrar vill sina barns bästa

Vi har 10 träffar. En gång per vecka.


Barnkraft
Barnkraft är en ny gruppverksamhet där föräldrar behandlas parallellt med barnen och där Familjegården samarbetar med psykiatrin och beroendeenheten.

Vi träffas vid 10 tillfällen. Den första, sjunde och tionde gången är föräldragruppen och barngruppen tillsammans.

Syftet är att förbättra samspelet och kommunikationen mellan föräldrar och barn. Barnen och föräldrarna får också möjlighet att träffa andra med liknande erfarenheter som de kan dela med varandra.


Om du tror att detta kan vara något för ditt barn, är du varmt välkommen att kontakta oss på Familjegården för  mer information. Du når oss via kommunens kundtjänst, telefon 0910-73 50 00.


Stödgrupp för ungdomar med psykisk ohälsa i familjen
Vid behov startar nya stödgrupper för ungdomar med psykisk ohälsa via öppenvårdsverksamheten Klara.

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2018-05-07