Särskilt stöd till barn och ungdomar med funktionsnedsättning

skolkontoretansvarar för stödinsatser till barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) styr arbetet.

LSS-insatser för barn och ungdomar

Du hittar LSS-insatserna för barn och ungdomar i menyn här till vänster.

LSS bygger på frivillighet

Målet med insatserna är att alla barn och ungdomar med funktionshinder ska ha en fungerande vardag och vara delaktiga i samhällslivet. Lagen bygger på frivillighet.

Barn och ungdomar som har rätt till insatser har fortfarande samma rätt som andra till vård och stöd enligt annan lagstiftning. LSS är ett komplement till andra lagar.

Vill du veta mer om vad LSS innebär? Klicka här för att läsa mer om LSS

Ansöka om LSS-insats

Så länge barnet/ungdomen går i skola (vanligen upp till 21 år) söks insatsen hos skolkontoret. Du hittar blankett (pdf) till höger på sidan.

Den som har fyllt 15 år och förstår vad saken gäller kan uttrycka sin vilja tillsammans med vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare.

Handläggning

Utredning och beslut om LSS-insats sker inom fyra månader. Besluten verkställs så fort som möjligt.

Du kan läsa mer om Skellefteå kommuns stödinsatser för barn, ungdomar (och vuxna) på sidorna under Funktionsnedsättning.

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-10-19