Våra tidningar

Skellefteå kommun ger ut två periodiska tidskrifter, Skellefteå-tidningen och personaltidningen Ida.

Skellefteå-tidningen ges ut fyra gånger per år, och delas ut till hushåll och företag inom kommunen. Utflyttade kommuninvånare får den hemskickad på egen eller närståendes begäran.

Ida är en personaltidning som riktar sig till Skellefteå kommuns anställda och förtroendevalda. Tidningen ges ut fyra gånger per år.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-12-18
Sida

Skellefteå-tidningen

Skellefteå-tidningen är Skellefteås egna tidning som speglar vad som händer här, varvat med tips på aktuella evenemang och reportage om intressanta pe...

Läs mer