Öppna förskolor och familjecentraler

Öppen förskola är en mötesplats dit du som vuxen är välkommen tillsammans med ditt barn. Hos oss träffar du andra föräldrar och barn och pedagoger i en trevlig och barnvänlig miljö. Här erbjuds sångstunder,sagostunder och ett varierande skapande material för barn mellan 0-6 år.

Kommunens öppna förskolor/familjecentraler

Öppen förskola Adress Telefon
Familjecentralen Knuten
(med öppen förskola)
Hemmansgatan 4
931 56 Skellefteå
0910-77 60 29
Byske familjecentral 
(med öppen förskola)
Ringvägen 8
930 47 Byske
072-202 86 11
Ursvikens familjecentral
(med öppen förskola)
Skelleftehamnsvägen
206 A
932 35 Ursviken
070-18 92 017
Bolidens öppna förskola Storgatan 51
936 31 Boliden
0910-71 31 64
Bureå öppna förskola Skärvägen 2
932 52 Bureå
073-054 62 72


Vad är skillnaden mellan en öppen förskola och en familjecentral ? 
På en familjecentral finns förutom öppen förskola BVC, MVC och föräldrarådgivare
under samma tak.


 

Länkar förskola och fritidshem Förskolor A-Ö Fritidshem A-Ö Områdesexpeditioner
Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-12-12