Öppen förskola och familjecentraler

Öppen förskola och familjecentraler är en mötesplats dit du som vuxen är välkommen tillsammans med ditt barn. Hos oss träffar du andra föräldrar och barn i en trevlig och barnvänlig miljö.
På familjecentralen kan du även komma i kontakt med mödra-och barnhälsovården, individ- och familjeomsorgen samt specialpedagog. På öppna förskolan erbjuds sångstunder, sagostunder och ett varierande skapande material för barn mellan 0-6 år.

Kommunens öppna förskolor/familjecentraler

Öppen förskola Adress Telefon
Familjecentralen Knuten
(med öppen förskola)
Hemmansgatan 4
931 56 Skellefteå
0910-77 60 29
Byske familjecentral 
(med öppen förskola)
Ringvägen 8
930 47 Byske
072-202 86 11
Ursvikens familjecentral
(med öppen förskola)
Skelleftehamnsvägen
206 A
932 35 Ursviken
070-18 92 017
Bolidens öppna förskola Storgatan 51
936 31 Boliden
0910-71 31 64
Bureå öppna förskola Skärvägen 2
932 52 Bureå
073-054 62 72


Familjecentraler

Familjecentralerna är en träffpunkt för barn och föräldrar där de har tillgång till öppen förskola, barnavård, socialtjänst och kyrkans aktiviteter. Familjecentraler finns på Anderstorp, i Byske och i Ursviken.

Familjecentralernas mål är att:

  • stärka det sociala nätverket kring barn och föräldrar
  • uppmuntra föräldrarna i deras föräldraroll
  • erbjuda barnen en pedagogisk verksamhet
  • vara ett forum där barn och föräldrar är delaktiga i verksamheten samt
  • vara ett kunskaps- och informationscenter.
     


 

Länkar förskola och fritidshem Förskolor A-Ö Fritidshem A-Ö Områdesexpeditioner
Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-09-11