Vandring i skog och mark-Peter Lundström.jpg

Tobak

Tobak är ett av de största hoten mot en god folkhälsa.
Därför är det viktigt att aldrig börja med tobak och den som använder tobak har allt att vinna på att sluta.
På den här sidan kan du läsa om det tobaksförebyggande arbete som pågår och
vad finns det för hjälp för dig som vill sluta röka eller snusa.

Tobaksfri Duo- tonårstid utan tobak

De flesta ungdomar som börjar använda tobak gör det i årskurs 6-9. Om unga  avstår tobak under denna tid är risken att de ska bli tobaksbrukare väsentligt mindre. Föräldrar kan och ska påverka sina ungdomar att inte använda tobak. De unga vill ha tydliga vuxna omkring sig, där samhället, skolan och föräldrar har en gemensam hållning.
De flesta elever i årskurs 6 erbjuds att vara med i Tobaksfri Duo.

Sluta röka/snusa i en grupp

Vill du sluta röka eller snusa så finns utbildade handledare som kan hjälpa dig. Ring och anmäl dig till Medicinkliniken telefon 0910 77 11 16 eller skicka e-post till Yvonne.lindfors@vll.se eller Irene.ohman@vll.se

Läs mer på landstingets webb

Ungdomshälsan erbjuder stöd och hjälp  för ungdomar som vill sluta att röka eller snusa.

 

"Sluta röka linjen"  Ring 020- 84 00 00

sluta röka linjen (nytt fönster) får du personlig hjälp.

Tobakskonventionen - rädda liv!

Här finns mer stöd och hjälp (nytt fönster)

Ansvarig nämnd: Fritidsnämnden
Informationen granskades: 2016-10-19