Kommunal information via kartor

På den här sidan hittar du kartor över Skellefteå kommun. Det finns både en webbkarta med anpassningsbart innehåll och tryckta kartor över kommunens tätorter.

Webbkartan

Skellefteå kommun har en webbkarta som är fullmatad med detaljerad information om Skellefteå. Eftersom den är interaktiv kan du själv anpassa kartans innehåll efter vad just du är intresserad av. Med ett par klick kan du till exempel välja att se placeringen av Skellefteås äldreboenden, badplatser eller cykelvägar. Webbkartan är också programmerad med lite mer ovanlig information. Det gör det möjligt att exempelvis se Skelleftebornas smultronställen, var det bor flest personer i kommunen, eller den historiska kartan som visar hur Skellefteå såg ut förr.

Använd hjälpfunktionen (den blå knappen med frågetecken uppe till höger i webbkartan) för att lära dig alla funktioner. Genom att markera symboler i kartan får du mer information .

Skellefteå kommuns kartportal (nytt fönster)

Vad säger planen?

Karttjänsten "Vad säger planen?" innebär att 900 detaljplaner producerade under 100 års tid tolkas till nutid. Informationen läggs in i kommunens kartportal så den som vill kan se vilka bestämmelser som gäller för ett visst område.

Informationen i tjänsten omfattar än så länge Skellefteå centralort söder om älven (Sunnanå, Sörböle och Anderstorp) samt Morö Backe, men ambitionen är att så småningom skapa en fullständig och uppdaterad informationsmängd.

Öppna karttjänsten "Vad säger planen?" (nytt fönster)

Läs manualen till "Vad säger planen?" (pdf, nytt fönster)

Tryckta kartor

Om du är intresserad av mer traditionella kartor kan du titta under rubriken "Tätortskartor". Där finns tätortskartor över kommunens serviceorter i pdf-format. De är fria att ladda ner och användas digitalt eller i tryck, även i kommersiella produkter, under förutsättning att det står ”© Skellefteå kommun” i kartbilden.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-06-12