Kåge bibliotek

Kåge bibliotek är ett kombinerat skol- och folkbibliotek och ligger i Kågeskolan.

Biblioteket

På biblioteket kan du bland annat låna böcker, tidskrifter, ljudböcker och filmer för både barn och vuxna. På plats kan du även läsa dagstidningar och det finns två internetdatorer som du kan boka och använda gratis.

Nu har har vi ett permanent Bokbytarbod där du kan ta med en bok hemifrån och byta till någon annans.

Fråga gärna oss i personalen om du behöver hjälp med att hitta det du söker!

Internet

Internetdator kan bokas 1 timme i taget.

Välkommen!

Ansvarig nämnd: Kulturnämnden
Informationen granskades: 2018-06-09
Nyhet

Barnperspektiv – vad är det?

2019-09-09 Förlängd anmälan tom 7 oktober! Fortbildningsdag med Unga Klara, pedagog Julian Vigil - workshop för lärare och pedagoger och du som är intresserad av...

Läs mer