Skellefteå Konsthall

Skellefteå Konsthall har ansvar för Skellefteå kommuns konstverksamhet, som består av fyra huvuddelar: utställningar och program, kommunens konstsamling, konstnärlig gestaltning enligt enprocentregeln och Meijersamlingen.

Målet med vår verksamhet är att medverka i samhället genom att öka kunskapen om samtidskonst och att stödja konstnärligt arbete. Konsthallen är en mötesplats där samtidskonstens mångfald synliggörs och diskuteras. Vår ambition är att väcka intresse och öka förståelse för konst samt främja allas möjlighet till konstupplevelser och inspirera till eget skapande.

Utställningar och gestaltningsuppdrag är det primära, men utrymme finns även för produktion, publikationer och forskning. Skellefteå Konsthall följer statliga rekommendationer för konstnärers ersättningar.

Besöksadress: Nordanå kulturcentrum, Ernst Westerlunds allé

 

Ansvarig nämnd: Kulturnämnden
Informationen granskades: 2019-11-12
Sida

Offentlig konst

Skellefteå Konsthalls verksamhet ska verka för att integrera konst i det offentliga rummet - där alla, oavsett vem man är eller hur man lever, ska ha ...

Läs mer
Nyhet

Allt är liv

2020-01-17 Nu står det klart att det blir konstnären Klara Kristalova som får det stora konstnärliga gestaltningsuppdraget för Sara kulturhus. Vi är stolta att h...

Läs mer