Skellefteå Konsthall

Skellefteå Konsthall är i kommunal regi och finns i huvudbyggnaden på Nordanå.

Nyhet

# ABSTRACT SPACE - inkluderingsprojekt

I samband med planeringen av Jacob Dahlgrens utställning på Skellefteå Konsthall, 11/2 – 6/5 2018, växte tankarna om ett pedagogiskt konstprojekt fram...