Välkommen till Bureå fritidshem

Bureskolan F- 5 består av ca 260 elever.  På Bureskolan värnar vi om alla elevers rätt till en trygg, stimulerande och positiv lärsituation.

Sexåringarna erbjuds förskoleklass, där barnens möjligheter till utveckling och lärande för fortsatt skolgång stimuleras. Fritidshemmet kompletterar skolan som ett stöd i barnets utveckling. För att barnen ska gå kvar på fritids så länge behovet finns, har vi en avdelning för äldre barn, 9-12 år. Detta innebär att alla elever på fritidshemmet är fördelade på tre fritidshem. Ett för 6-åringarna, ett för de som är 7-8år och till sist ett för de äldsta.

På skolan går flera barn från olika länder, vilket berikar det pedagogiska arbetet och ger oss nya perspektiv.

Bureå är beläget mellan flygplats och hav, två mil från Skellefteå. Bureskolan ligger centralt i samhället, nära natur, idrottsplats, badhus, kyrka och bibliotek.

 

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-06-13
Sida

Matsedel

Här hittar du förskolans, grundskolans, gymnasiets och olika boendens veckomatsedlar.

Till varje måltid erbjuds hårt bröd, smörgåsmargarin, dryck, sa...

Läs mer