konst

Kulturpedagogiskt centrum

Kulturpedagogiskt centrum är samlingsnamnet för Kultur Skellefteås pedagogiska verksamhet.

Vårt uppdrag som kulturpedagoger är att vara en resurs för Skellefteå kommun, arbeta med barn och unga mellan 0 – 21 år samt erbjuda kompetensutveckling och utbildning inom bild, media och drama.

Kulturpedagogiskt centrum 

Vi vill i vårt arbete verka för att

  • barn och unga utvecklar sin nyfikenhet, fantasi och sitt självständiga kritiska tänkande
  • barn och unga får möjlighet att uttrycka sig med estetiska verktyg
  • barn och unga utvecklas tillsammans med andra i en skapande process
  • barn och unga garanteras en demokratisk delaktighet i samhälle och kulturliv.
  • vuxna människor får förståelse för barn och ungas behov och rätt att uttrycka sig med olika estetiska verktyg.

 

Kontakta oss om du vill använda kulturpedagogik i din verksamhet.

Ansvarig nämnd: Kulturnämnden
Informationen granskades: 2018-06-11
Sida

Projekt i skolor/förskolor

Vill du i din skola/klass arbeta med något av kulturuttrycken i den ordinarie undervisningen eller med ett särskilt projekt mot någon inriktning så hö...

Läs mer
Nyhet

Väggen - Här börjar det!

2018-11-24 Vill du vara med och ta plats på kulturens olika offentliga scener och rum? Nu sjösätter vi Väggen - en del i konceptet Öppen scen som riktar sig till...

Läs mer