Resor och inackordering

Du som är under 20 år och studerar kan ansöka om busskort, kontant reseersättning eller inackorderingstillägg. Det kan beviljas till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Ansökan görs till den kommun du är folkbokförd i.

De gymnasieelever som åker med beställningsbussar har fått information skickad till sina e-postadresser. Informationen är även skickad, via e-post, till elevernas föräldrar.

Busskort

För att få busskort ska du vara elev i gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller folkhögskola på gymnasial nivå. Avståndet mellan hemmet och skolan ska vara minst 6 km. Hänsyn tas till cykel och gångvägar.

Ansökan om busskort

Om du avslutar åk 9 i Skellefteå eller Norsjö kommun krävs ingen ansökan. Övriga söker med blankett eller webbansökan som du hittar uppe till höger på denna sida.

Regler

För att Du skall vara berättigad till busskort gäller följande:
- att utbildningen är på heltid
- att kortaste avståndet mellan skola och bostad är minst 6 km, även gång- och cykelvägar mäts. Med bostad menas den adress där Du är folkbokförd.
Gymnasiekontoret bedömer om du, enligt reglerna, har rätt till busskort.

Giltighet

Busskortet gäller under skoldagar för resa till och från skolan, två enkelresor per dag inom länet. Bussbyte måste ske inom 3 timmar från resans början. Mer information om busskort finns på www.tabussen.nu.

Det är viktigt att tänka på säkerheten! Använd säkerhetsbälte när du åker buss! Läs mer om bälte i buss (pdf, nytt fönster)

Kontant ersättning

Ansökan om kontant ersättning görs på separat blankett. Kontant reseersättning kan sökas som tillägg till busskort av dig som har mer än 4 km  från hemmet till närmaste busspåstigningsplats. (se vidare information på ansökan om kontant reseersättning).

Inackorderingstillägg

Du som är elev vid kommunal gymnasieskola eller vuxenutbildning kan söka inackorderingstillägg hos din hemkommun, om avståndet innebär att du måste vara inackorderad på skolorten. Kan ej kombineras med busskort. Byter du från busskort till inackordering måste busskortet vara inlämnat till skolan innan inackorderingstillägg kan beviljas. För att bli beviljad inackorderingstillägg får inte avståndet till skolan understiga 38 km eller om restiden blir längre än 2.45 timme / dag (före 8.30 och efter 16.00).

Inackorderingstillägget betalas med helt eller halvt månadsbelopp. Brytdagar är den 1:a och  16:e dagen varje månad. (Se information för ansökan om inackorderingstillägg). Får du indraget studiebidrag från CSN på grund av hög frånvaro dras även ditt inackorderingstillägg in.

Elever vid folkhögskolor eller fristående skolor ansöker om inackorderingstillägg hos CSN 

Ändrade förhållanden

Du som ändrar adress eller byter skola så att avståndet bostad - skola blir mindre än 6 km är skyldig att återlämna busskortet. Detta gäller även vid avbrutna studier. Du blir återbetalningsskyldig om du nyttjar busskort som du ej är berättigad till.

Dataskyddsförordningen

Lämnade personuppgifter kommer att dataregistreras för att administrera busskort.