Här får du hjälp

Du som behöver råd, stöd eller hjälp ska enkelt kunna få det. Du kan till exempel vända dig till Centrum mot Våld, socialtjänsten, polisen, rättsväsendet, Brottsofferjouren, Guldstadens kvinnojour, sjukvården eller Rådgivningen Oden.

Här nedan ser du var du kan söka hjälp och vad de kan bistå med

Socialtjänsten

Personalen på socialtjänsten kan hjälpa dig dygnet runt.

Den här hjälpen kan du få på en gång:

 • Ett skyddat boende för dig och dina barn där ni kan känna er trygga.
 • Hjälp med pengar.
 • Råd om vad du ska göra.

Sedan kan du få fortsatt stöd med:

 • Ett boende där du och dina barn kan stanna 
 • Kontakt med socialsekreterare
 • Kontakt med andra myndigheter
 • Kontakt med Rådgivningen Oden i frågor som gäller alkohol och droger 
 • Kontakt med familjerådgivningen
  Hur gör jag för att kontakta socialtjänsten?

Vardagar 8.00-17.00: ring socialtjänsten via
kundtjänsten på telefonnummer 0910-73 50 00
Kvällar, nätter och helger: ring 112 och fråga efter social beredskap.

Grupper för kvinnor som upplevt våld

Kvinnofrid anordnar gruppträffar som är till för dig som är kvinna och som är eller har varit utsatt för psykiskt eller fysiskt våld av en person som du har eller har haft en nära relation med. Syftet med gruppen är att tillsammans med andra som har liknande erfarenheter prata och stötta varandra att förstå och samtala om det som man har varit utsatt för.

Två viktiga regler i gruppen är att det som sägs i gruppen stannar där och att du väljer själv hur mycket du vill dela med sig av till andra. På träffarna fokuserar vi på tre teman:


 • våldet

 • vardagspsykologi

 • att växa upp i våldets närhet.

Det kostar ingenting att vara med i gruppen.

Hur gör jag för att få plats i gruppen?

Kontakta oss på Kvinnofrid om du vill vara med i gruppen. Du når oss via vårt kostnadsfria telefonnummer 020-61 60 60 eller via kommunens kundtjänst på telefonnummer 0910-73 50 00. Om du hellre vill skicka e-post gör du det till centrumforkvinnofrid@skelleftea.se.

Kvinnojouren

Guldstadens kvinnojour är en förening som vill hjälpa dig som känner dig rädd, hotad eller misshandlad. Guldstadens kvinnojour är ingen myndighet och tillhör inte kommunen, något politiskt parti eller någon religion. Hos kvinnojouren arbetar bara kvinnor och de har alla tystnadsplikt, vilket betyder att de inte får berätta det som du säger till dem vidare till någon annan. Om du vill kan du vara anonym och inte berätta vad du heter när du pratar med jouren.

Vad kan kvinnojouren hjälpa mig med?

Guldstadens kvinnojour kan hjälpa dig genom att:

 • ordna ett skyddat boende för dig och dina barn där ni kan känna er säkra.
 • hjälpa dig att ta kontakt med till exempel Centrum för kvinnofrid, socialtjänst, läkare, polis, advokater och bostadsföretag.
 • ge dig råd och stöd i din situation.
 • följa med dig som stöd vid en rättegång.
 • ge dig och dina barn hjälp och stöd även när du har lämnat kvinnojourens boende.

Hur gör jag för att kontakta kvinnojouren?

Du kan ringa kvinnojouren måndag till fredag mellan 08.00 och 16.00 på telefonnummer 0910-150 03. Om du vill prata med någon under kvällar, nätter eller helger ringer du 112 och frågar efter social beredskap.


Kvinnojouren vill öka kunskaperna om våld

Guldstadens kvinnojour informerar även i skolor och på arbetsplatser för ökad kunskap om kvinnomisshandel. Om du vill att vi kommer till din skola eller din arbetsplats är du välkommen att kontakta oss:
Telefon: 0910- 150 03

E-post: info@guldstadenskvinnojour.se
Webbplats: Guldstadens kvinnojour (extern webbplats)

Polisen

Misshandel är ett brott som är straffbart både när det sker i hemmet och utanför. Det kan handla om både fysiskt och psykiskt våld, men även om du blir tvingad till sex. Polisens uppgift är att utreda brottet och ditt behov av skydd. Du kan själv anmäla det som du har varit med om till polisen. Polisen kommer då att förhöra dig om det som har hänt. Vid förhör har du möjlighet att ta med dig någon du känner dig trygg med.

Vad kan polisen hjälpa mig med?

Polisen kan hjälpa dig på flera sätt:

 • Du kan få en skyddstelefon som du kan använda för att snabbt kalla på hjälp.
 • Den som har behandlat dig illa kan få besöksförbud och får då inte besöka och kontakta dig.
 • Du kan få skyddad adress så att myndigheterna inte berättar var man kan kontakta dig.
 • Om hotet är mycket stort kan du få skyddad identitet med nytt personnummer och namn så att det blir svårt att hitta dig.

Hur gör jag för att kontakta polisen?

Det finns två telefonnummer till polisen. Om det är bråttom ringer du nödnumret 112. Om du har frågor och det inte är bråttom ringer du telefonnummer 114 14. Det är samma nummer till polisen i hela Sverige. Du kan även skicka e-post till polisen på adressen polismyndigheten.vasterbotten@polisen.se, eller läsa mer på polisens webbplats.

Domstolar och jurister

När en anmälan har kommit in till polisen avgör åklagare och domstol om den som är misstänkt ska anhållas och häktas, vilket de ofta gör om det till exempel finns risk för fortsatt misshandel. När polisen har utrett den misshandeln, bestämmer sedan en åklagare om det ska bli en rättegång mot den som är misstänkt.

Under rättegången är det åklagaren som hjälper dig och försöker bevisa att den som har slagit dig är skyldig till brottet. Du har även rätt att få ett juridiskt målsägandebiträde som kan hjälpa dig och ge dig stöd under utredningen och rättegången.

Om du behöver annan juridisk rådgivning, till exempel om skilsmässa, kan du vända dig till en privat advokatbyrå.

Vilken hjälp kan jag få i samband med en rättegång?

 • Du kan få gratis stöd under utredningen och rättegången av en jurist som kallas för målsägandebiträde. Polisen hjälper dig att ordna detta.
 • Du kan få gratis stöd från Centrum för kvinnofrid, Guldstadens kvinnojour och Brottsofferjouren i form av någon att prata med innan, under och efter rättegången.
 • Du kan ansöka om att få hjälp av staten att betala de kostnader som rättegången innebär.

Hur gör jag för att kontakta domstol och jurister?

Du kan vända dig till Åklagarmyndigheten om du har frågor och funderingar. Du når dem på telefon 010-562 64 80. Deras telefontider är 09.00–12.00 och 13.00–15.00. Om du har frågor kan du också ringa till Centrum för kvinnofrid som gärna hjälper dig. Du når dem på telefonnummer 020-61 60 60.

Sjukvården

Om du har blivit misshandlad, kontakta hälsocentralen eller akuten för att få hjälp med dina skador. Det är viktigt att du blir noggrant undersökt och att läkaren eller sjuksköterskan skriver ned och fotograferar de skador som du har fått. Försök att få träffa läkaren eller sjuksköterskan ensam utan att den som har slagit dig är med.

Hur kan sjukvården hjälpa mig?

Sjukvården kan hjälpa dig till fortsatt kontakt med:

 • En kurator som lyssnar på det du som vill berätta och som kan ge dig stöd och råd.
 • En psykiatrisk klinik på ett sjukhus där du kan få hjälp om du mår psykiskt dåligt.
 • Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) där dina barn kan få vård och hjälp om de mår psykiskt dåligt.

Hur gör jag för att kontakta sjukvården?

Ring 112 eller besök akuten om du behöver akut hjälp.

Om det inte är akut kan du själv direkt kontakta psykiatriska mottagningen i Skellefteå för att prata med någon. Du når dem på jourtelefon 0910-77 19 19.


Du kan också ringa barn- och ungdomspsykiatrin på 0910-77 19 20. De har öppet dagtid på vardagar.

Rådgivningen Oden - för problem med alkohol, droger eller spel

Personer som misshandlar andra kan ibland ha druckit alkohol. Både den som dricker och de som blir slagna behöver få hjälp. För att få den hjälpen kan du vända dig till Rådgivningen Oden där de som arbetar kan mycket om de problem som hör ihop med alkohol och andra droger. Du kan få prata med personalen ensam eller tillsammans med din familj.

Det kostar inget att besöka Rådgivningen Oden. Alla som arbetar på Rådgivningen Oden har tystnadsplikt och får inte berätta för andra om det som du säger till dem, om det inte är så att dina barn far illa. Då kontaktar personalen socialtjänsten. 


Hur gör jag för att kontakta Rådgivningen Oden?

Du kan antingen besöka Rådgivningen Oden på Köpmangatan 13 F i Skellefteå
eller så kan du ringa dit på telefon 0910-73 65 54. Deras telefontider är 08.00–17.00. Övriga tider kan du lämna ett meddelande på deras telefonsvarare så ringer någon upp dig.

Beroendeenheten

Om du har frågor om alkohol och andra droger kan du också kontakta Beroendeenheten på Skellefteå lasarett. Beroendeenheten finns nära den psykiatriska kliniken och har öppet dagtid.

Hur gör jag för att kontakta beroendeenheten?

Du når Beroendeenheten på telefon 0910-77 10 00. Dit kan du ringa under dagtid. Om du har frågor och funderingar kan du också ringa till jourlinjen för frågor om missbruk på 0910-77 19 30 klockan 16.00–09.00.

Brottsofferjouren i Skellefteå

Brottsofferjouren hjälper människor som varit utsatta för chockartade upplevelser som till exempel våldsbrott. Hos brottsofferjouren kan du få råd, stöd och hjälp utan att behöva betala något. De som arbetar på brottsofferjouren är utbildade i att ta hand om människor som har varit med om svåra saker. Jouren är en förening som inte hör till något politiskt parti eller någon religion och de som du pratar med på jouren lovar att inte berätta det som du säger till dem vidare till någon annan.

Hur gör jag för att kontakta brottsofferjouren?

Du kan ringa brottsofferjouren på 0910-70 18 20. De har öppet måndag och torsdag klockan 10.00–12.00
 och onsdagar klockan 18.00–20.00. Om du vill besöka brottsofferjouren gör du det på Norra Järnvägsgatan 52 i Skellefteå.

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2019-02-20