Ensamkommande barn

Varje år kommer det ensamkommande barn till Sverige som flyr från krig och förföljelse. Antalet barn som kommer till landet fördelas jämt över kommunerna av Migrationsverket och Länsstyrelsen. Vid ankomst till Sverige anvisas barnet till en kommun där socialtjänsten tar ansvar för boende och omsorg och Migrationsverket för själva asylprocessen. Om barnet sen beviljas uppehållstillstånd så kommunplaceras barnet i kommunen och kan fortsätta sin integration i samhället.

Vem tar beslut om barnen?

Varje barn har en socialsekreterare som utreder deras behov utifrån socialtjänstlagen och har ansvaret för barnet under dess tid i Sverige. Barnet får även en God man som ska ta tillvara barnets intressen. Migrationsverket har som uppgift att utreda om barnet har skäl att stanna i landet. Det är även Migrationsverket som betalar kostnader för ensamkommande barn.

Skellefteå har tagit emot barn sedan 1987 och har flera boenden för ensamkommande. Gemensamt för alla boenden är att det ska vara ett tryggt boende, med cirka 8 barn vid varje boende, och att det finns erfaren personal där. En del av de ensamkommande barnen är yngre och har behov av att vara i ett mindre sammanhang. De placeras då i familjehem. Vissa barn kommer hit med släktingar eller andra bekanta. Det är då viktigt att socialtjänsten utreder förhållandena i hemmet så att barnet har ett tryggt och bra boende där.

Verksamheten som tar emot ensamkommande barn är placerad under socialnämnden och hör till socialtjänstens Individ- och familjeomsorg.  

Vår förhoppning är att vi ska lyckas så pass bra med vårt arbete så att de ensamkommande barnen blir trygga och integrerade och väljer att bo kvar i Skellefteå kommun som vuxna.

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2018-09-11