Falmarksgårdens asylhem

Falmarksgårdens asylhem ligger i Östra Falmark, 17 km utanför Skellefteå. Vi har tagit emot ensamkommande flyktingbarn som söker asyl sedan 2003. Åldersgruppen är 14-17 år och det finns plats för nio ungdomar.

Ungdomsgruppen på Falmarksgården är blandad (killar och tjejer) och alla har ett eget rum. Personalgruppen består av både män och kvinnor - 9 st behandlingsassistenter, en biträdande chef och en chef. 

Vi bemöter ungdomarna som kapabla och resursstarka individer och vägleder dem till att över tid ta ännu större ansvar över sin livssituation. Introduktionsarbetet innefattar skola, fritidsaktiviteter, förståelse för skyldigheter och rättigheter, hur svenska samhället fungerar, jämlikhet mm. Livssituationen är oviss utifrån osäkerheten vad Migrationsverkets beslut innebär, därför är det viktigt med ett utvecklande innehåll i vardagen.

Varje ungdom har en egen god man som tillsammans med personalen stöttar ungdomen i asylprocessen och ardagen.

Du kan läsa om Skellefteås övriga grupphem genom att klicka på deras namn till höger.

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2019-06-05