Bidrag och stipendier

Här hittar du information om kommunens föreningsbidrag. Fritidskontoret har hand om den övervägande delen av kommunens föreningsbidrag. Kulturenheten ansvarar för bidragsformer som vänder sig till kulturföreningar och till de som vill göra offentliga kulturarrangemang. Socialkontoret ansvarar för sociala och etniska föreningar. Blanketterna hittar du på höger sida i dokument, blanketter och e-tjänster. Fritidskontoret har de flesta ansökningsblanketter digitala och de hittar du i Interbook GO.

Föreningsbidrag du kan söka

Detaljerad information om bidrag du kan söka. Du hittar också information om vilka krav som ställs för att du ska kunna söka bidraget.

Bidrag som föreningar kan söka

Bidragsnormer fritidskontoret 

Bidragsnormer kulturkontoret

Riktlinjer för bidrag till sociala och etniska föreningar

Bidrag till enstaka kulturarrangemang

Aktivitetsstöd till föreningar med insatser för äldre personer

Stipendier

Idrotts- och ungdomsledarstipendium.

Arbetsstipendium inom kultur

Kultur- och ungdomsstipendium - sök eller nominera

Kommunens nämnder, styrelser och sammanträdestider

Nämnder och styrelser i Skellefteå kommun
Sammanträdestider för nämnder och utskott i Skellefteå kommun

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-09-04