lax, hoppande, älv

Nu har räknare och kamera i Byskeälven tagits upp för säsongen 2017

Varje vår börjar laxen sin vandring mot lekplatserna i våra älvar. Uppvandringen av lax pågår under hela sommaren och älven fylls på med fisk ända fram till leken som börjar under hösten. Laxens vandring börjar långt ute i Östersjön och målet för resan är i detta fall är Byskeälven. 28 kilometer uppströms Byskeälven från havet ligger Fällfors. Här har Skellefteå kommun en fiskräknare för att kunna följa laxen och öringens uppvandring i övervakningssyfte. Fiskräknaren är utrustad med en kamera vilket möjliggör bedömning av art och storlek.

Så fungerar fiskräkningen

I den södra fiskvägen i Fällfors, Byskeälven, är en fiskräknare monterad. Räknaren är av optisk typ och består av en skannerenhet,  kontrollenhet och fototunnel. Räknaren är monterad uppströms en öppning i en betongvägg tvärsöver fiskvägen vilket medför att all uppvandrande fisk måste passera genom räknaren. Mellan öppningen och räknaren sitter en kort gallerkalv vars syfte är att styra fisk in i räknaren. Skannerenheten består av två plattor som är fästa i en kassett. Mellan plattorna skapas två täta rader av infraröda ljusstrålar. När ett föremål passerar skannerplattorna bryts ljusstrålarna och föremålets riktning, storlek, form och hastighet registreras i räknarens kontrollenhet tillsammans med datum och tidpunkt för passagen. Förutom att registrera passerande föremål mäter räknaren även vattnets temperatur kontinuerligt var tredje timme.

Efter skannerenheten sitter fototunneln där en digital nätverkskamera är placerad. När en fisk passerar räknaren sparas en kort videosekvens. Videofilmerna ger helt unika möjligheter att studera de enskilda fiskarnas yttre karaktärer i detalj. Det är inte bara möjligt att med stor säkerhet bestämma arttillhörighet utan ofta även detaljer som kön, grad av lekmognad, hälsotillstånd och yttre märken som avklippt fettfena, garnskador, svamp och spår av säl- eller gäddbett.

Samma typ av räknare sitter i den norra fiskvägen men denna saknar kamera vilket inte ger möjligheten att urskilja lax från öring.

Data som presenteras på webben under vandringssäsongen är preliminär otolkad data. Vissa justeringar kan göras på antalet och storlek efter säsongens slut.

Undersökningar av laxens vandring har gjorts genom telemetristudier. Detta har visat att lax som passerar genom fiskvägen i Fällfors fortsätter sin vandring vidare upp i Byskeälven.

Webbkameran sitter långt nere i fiskvägen. Kameran är riktad mot en plats där laxarna ofta står och vilar på väg uppströms, vilket ger god chans att se fisk i kameran. Samma lax kan uppehålla sig flera dagar i fiskvägen innan den beslutar sig för att fortsätta sin vandring och passera genom fiskräknaren.

Visningsfiske av laxfiske på traditionellt vis

Under sommartid genomförs visningsfiske på gammalt vis i Fällfors, detta sker framförallt under lördagar. Fisket bedrivs genom håvning och det genomförs i det "fasta fisket" i den södra fiskvägen. Allmänheten kan följa skådespelet från läktarna som finns placerade mellan forsen och fiskvägen. En berättare informerar om detta traditionella fiske och för den som har turen på sin sida i lotteriet kan en av de nyfångade laxarna följa med hem. Under visningsfisket stängs den södra fiskvägen av vilket gör att siffrorna för fiskvandringen blir lägre dessa dagar. (Observera att detta fiske genomförs med specialtillstånd från Länsstyrelsen)

Kontakt

Ansvarig nämnd: Fritidsnämnden
Informationen granskades: 2017-10-20