Fiskräkning i Fällfors - Byskeälven

Varje år gör laxarna sin långa vandring från södra Östersjön tillbaks till sin hemälv och de lekplatser där de ska fortplanta sig. Uppvandringen i älvarna börjar på vårkanten och pågår under hela sommaren fram till laxfiskarnas lekperiod på hösten. Här i Fällfors 28 kilometer uppströms i Byskeälven från havet har Skellefteå kommun en fiskräknare för att kunna följa uppvandringen av lax och öring i övervakningssyfte.

Så fungerar fiskräkningen i Fällfors

I den gamla fiskvägen på älvens södra sida monteras en fiskräknare under säsongen för att räkna fisk som passerar upp- och nedströms. Denna räknare är av så kallad optisk typ och består av en scanningsenhet,  kontrollenhet och fototunnel.

Räknaren är monterad vid en öppning i en betongvägg där de uppvandrande fiskarna måste passera. Genom ett trattliknande galler leds fiskarna in i räknaren och genom scannerenheten som består av två plattor som sitter mitt emot varandra där passerande föremål registreras genom infrarött ljus. När något passerar skannerplattorna bryts ljusstrålarna och föremålets riktning, storlek, form och hastighet registreras i räknarens kontrollenhet tillsammans med datum och tidpunkt för passagen. Förutom att registrera passerande föremål mäter räknaren även vattnets temperatur var tredje timme.

Efter skannerenheten sitter fototunneln där en kamera är placerad. När en fisk passerar räknaren sparas en kort videosekvens. Videofilmerna ger bra möjligheter att studera de enskilda fiskarna i detalj. Genom filmsekvenserna kan fiskarna inte bara artbestämmas med stor säkerhet utan även studeras i detaljer som kön, grad av lekmognad, hälsotillstånd och yttre märken som till exempel avklippt fettfena (vilket innebär att fisken är odlad) eller eventuella skador från fiskeredskap eller rovdjur.

Även i den norra fiskvägen finns en fiskräknare av samma typ, men denna saknar kamera vilket inte ger  möjlighet att urskilja art eller andra egenskaper.

Observera att den data från fiskräkningen som presenteras på webben under säsongen är preliminär och otolkad data. Vissa justeringar kan göras efter granskning vid säsongens slut.

Se fiskarna i undervattenskameran på webben
Webbkameran sitter långt nere i fiskvägen. Kameran är riktad mot en plats där laxarna ofta står och vilar på väg uppströms, vilket ger god chans att se fisk i kameran. Samma lax kan uppehålla sig flera dagar i fiskvägen innan den beslutar sig för att fortsätta sin vandring och passera genom fiskräknaren.

Undersökningar av laxens vandring har gjorts genom så kallade telemetristudier som har visat att lax som passerar genom fiskvägen i Fällfors fortsätter sin vandring vidare upp i Byskeälven.

 

Visningsfiske av laxfiske på traditionellt vis

Under sommartid genomförs det vid några tillfällen visningsfiske på gammalt vis i det "fasta fisket" i den södra fiskvägen i Fällfors. Fisket sker framförallt under lördagar. Allmänheten kan följa skådespelet från läktarna som finns placerade mellan forsen och fiskvägen. En berättare informerar om detta traditionella håvningsfiske och för den som har turen på sin sida i lotteriet kan en av de nyfångade laxarna följa med hem. Under visningsfisket stängs den södra fiskvägen av vilket gör att siffrorna för fiskvandringen blir lägre dessa dagar. (Observera att detta fiske genomförs med specialtillstånd från Länsstyrelsen)

Kontakt

Ansvarig nämnd: Fritidsnämnden
Informationen granskades: 2019-06-18