Undervattenskamera vid Fällfors, Byskeälven

Undervattenskameran är placerad och riktad mot en plats i fiskvägen där laxarna ofta står och vilar på sin väg uppströms. Detta gör att du har goda chanser att se lax i kameran. Laxarna kan uppehålla sig flera dagar i fiskvägen innan de beslutar sig för att fortsätta sin vandring längs fiskvägen, genom fiskräknaren och vidare uppströms. Följ laxens vandring i Byskeälven i realtid här på nätet.

Under högsägong kan flera fiskar uppehålla sig framför kameran, i bland simmar de fram och bjuder på en riktig närbild.

För att förstå laxarnas styrka och anpassning till livet i älven kan du notera hur liten ansträngning de behöver för att stå kvar på samma plats, detta trots vattnets starka strömmar på denna plats. 

Fiskvandringen övervakas och uppdateras regelbundet, du kan del av den här på webben.

Webbkameran har inget med fiskräknaren eller fiskräkningen att göra.

Kontakt

Ansvarig nämnd: Fritidsnämnden
Informationen granskades: 2020-07-13