Berg o geo Vid Kamsåfallet bildar Byskeälven gamla fåra en dramatisk kanjon. FotoAnna Lindfors.jpg

Mer om berg och geologi

Grunden för Skellefteå lades på havets botten för närmare 2000 miljoner år sedan. Då bildades nämligen huvuddelen av den berggrund som idag är den landyta vi ser i kommunen.

Kalkrik berggrund

Hundra miljoner år yngre än Skelleftefältet är den berggrund vi finner i Kågedalen. Stora mängder kalkrika organismer lagrades på havets botten och omformades under högt tryck till kalkrik berggrund. Berggrunden har möjliggjort kalkstensbrytning i Strå norr om Sandfors och en speciell miljö för orkidéer som kan skådas i naturreservaten Blylodmyran och Brännberget.  

Ett landskap i ständig förändring

Landskapet har dock förändrat sig rätt rejält på 1900 miljoner år. Kontinental-förskjutningar har separerat Pangea till den geografi vi har idag. Istider, vatten och vind har under årmiljoner långsamt men säkert eroderat ned dåtidens bergskedjor och format det landskap vi nu har och som fortfarande är under förändring.

Den senaste istiden varade fram till för ca 9 000 år sedan. Den ser vi tydliga spår av än idag. Ismassorna som ständigt var i rörelse slipade av bergen till morän och stora isälvar fraktade och lämnade material som man bl.a. kan se som rullstensåsar idag. Isälvarnas och havets sandavlagringar kan man se som stora nipor i älvdalarna som fortfarande omformas av vattnets lopp. I samband med isens avsmältning, började landskapet sakta att höja sig en landhöjning som pågår än idag med ca 9 mm år.

De högsta bergen som Storklinten norr om Jörn och Vithatten väster om Jörn når drygt 500 m över havet och består av hårdare granit som stått emot istidens erosion bättre än landskapet runt omkring. Vitberget i Skellefteå spelade också en roll i Skellefteås tillkomst eftersom dess granit, ”skelleftegranit”, var synnerligen lämpad för byggnationer. Brytningen av granit har upphört men dess signum av kvadratiska sprickbildningar kan fortfarande ses på Vitberget. På både Storklinten och Vitberget finns idag uppskattade skidanläggningar. Vitberget är också Skellefteås mesta område för friluftsliv i alla dess former.

Det som hänt från 1900 miljoner år sedan t.o.m. senaste istidens avsmältning har givetvis påverkat förutsättningarna för djur, växter och människor att leva här i Skellefteå idag. Med stor säkerhet är det också detta som styr förutsättningarna för våra liv inom överskådlig framtid. Geologiska processer och landhöjning fortsätter dessutom att sakta men säkert förändra vårt landskap.

Besöksmål

Genom att ta del av historien kan vi bättre sia om framtiden. Så ta gärna ett besök till Bergrum Boliden, Vildmarksgruvan eller vår natur och låt dig intresseras. Dessutom känns det onekligen befriande att sätta dagens bekymmer i relation till historiens – för vad är väntan i rödljuset jämfört med en istid! 

 • Allemansrätten

  Naturen är öppen och tillgänglig för alla. Det betyder att du får vistas i naturen om du visar hänsyn och inte stör eller förstör.

  Läs mer om Allemansrätten

 • Grottor

  Grottor väcker med automatik en känsla av mystik och spänning. Kanske är det chansen att upptäcka det hemliga, det sedan länge bortglömda eller att få en glimt av det okända fördolt i det mörka som sätter fart på fantasin. Till de flesta grottor finns också en historia eller sägen knuten: ”…skogsrövare hit överkomna ifrån Norge togo deras hemvist uti en bergskula…”

  Läs mer om Grottor

 • Gruvberget , Bygdsiljum

  Den första masugnen i Västerbotten byggdes i Bygdsiljum. Det var den enda i länet som försågs med järnmalm från en lokal gruva. Andra masugnar fick malm från till exempel Roslagen. Av masugnen återstår idag ingenting, men gruvan är värd ett besök. På Gruvberget kan du gå in i ett nio meter djupt gruvhål som går som en tunnel in i berget.

  Läs mer om Gruvberget , Bygdsiljum

 • Höga berg med utsikt

  Bergstoppens dragningskraft är oundviklig! Det känns oftast ”ogjort” att nöja sig med att bara gå halvvägs upp. Om än Skellefteå kommun inte är den mest kuperade kommunen och t.o.m. kan synas platt i jämförelse med fjällregionens höga berg och djupa dalar finns ändå många höjder med god utsikt.

  Läs mer om Höga berg med utsikt

 • Istidslämningar

  Människan och de växt- och djurarter vi har idag vandrade in till Norrland och Skellefteå kommun allteftersom isen smälte bort. Den senaste istiden och inte minst dess avsmältning satte enorma krafter i rörelse som till stor del format det landskap vi har idag.

  Läs mer om Istidslämningar

 • Kamsåfallet

  Tidsmaskiner finns inte än, men vi kan komma rätt nära. Följ med oss till den plats där inlandsisens smältande massor drog fram i form av en mäktig isälv, som ursinnigt skar sig fram genom landskapet.

  Läs mer om Kamsåfallet

 • Marranäsvältan –ett naturens ständigt föränderliga konstverk

  Vad har hänt på denna plats? Har en meteorit störtat ner här? Ta med era barn till denna plats och låt deras fantasi få fritt spelrum utan ”vuxna” kommentarer. Ställ bara frågan: Vad tror du har hänt här?

  Läs mer om Marranäsvältan –ett naturens ständigt föränderliga konstverk

 • Mjölkstenen

  Mjölkstenen är ett stort flyttblock som kluvits i två delar och är skyddat som naturminne. Om detta stora stenblock kunde tala skulle det med all säkerhet ha mycket att berätta. Stenen har fått sitt namn från det att kvinnor från Önnesmark brukade stå här för att sälja mjölk och palt till soldater på väg till det militära övningsområdet Gumboda Hed.

  Läs mer om Mjölkstenen

 • Näsbergets gruvor

  Näsberget, vid Byskeälven, är idag en stillsam plats. Annat var det på 1800-talet, när järnmalm bröts. Men driften blev kortvarig och resultatet klent. Klen var dock inte den sista sprängladdningen i Näsberget. Den förflyttade berg i form av sprängsten en hel kilometer bort.

  Läs mer om Näsbergets gruvor

 • Vildmarksgruvan i Varuträsk

  I början av 1930-talet upptäckte hemmansägaren Harald Holmgren i Varuträsk en ovanlig mineral i ytan på en bergknabbe fyra kilometer öster om byn. Vid den här tiden rådde Klondykestämning i Skellefteområdet, man inspirerades av den guldfyndighet som påträffats i Boliden några år tidigare. Drömmen om framgång och rikedom blev oftast bara ett litet hål i berget.

  Läs mer om Vildmarksgruvan i Varuträsk

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2010-06-23