hav kust o skärgård 3.jpg

Mer om sjöar och vattendrag

I Skellefteå finns 1 500 sjöar och närmare 1 000 namngivna vattendrag. Störst är Stora Bygdeträsket med sina 30 km2 och ett respektingivande djup på cirka 50 meter.

Under vintern försjunker dessa, tidigare så livaktiga vatten, in i dvala och aktiviteten bland insekter och fisk minskar radikalt. Denna låga aktivitet och tillväxt syns tydligt på fiskens fjäll, vilket förklarar hur man kan avläsa fiskens ålder. Under sommaren är tillväxten hög och fjällens årsringar är glesa, medan motsatsen gäller vintertid, då dessa ringar förtätas. Årsringarna på de flesta fiskarters fjäll kan man enkelt se med blotta ögat om man håller ett ensamt fjäll mot ljuset.

Alla sjöar och vattendrag är lite av ”egna” personligheter, och det finns alltid skillnader och egenheter. En del vatten utmärker sig dessutom mer än andra.
Vitträsket vid Kalvträsk t.ex. har ett ovanligt klart vatten, närmast fjälliknande, med ett siktdjup som uppgår till ca hela 11 m. Här blir en stilla vattenyta som en klar glasskiva till det till det annars så dolda livet under vatten. Åby och Byske älv har sina ursprungliga bestånd av lax kvar. Laxen i Byske älv finns i sådan mängd att man med spöet i hand kan få sitt livs fajt i älvens forsar eller se dem i silvrig skepnad hoppa i Fällforsfallet. I Bureälvens vattensystem finns gös och flodkräfta som man annars sällan ser norr om Dalälven.

En del vattendrag har, även i vår kommun, påverkats så mycket av mänsklig hand att deras utseende idag, skiljer sig helt från det ursprungliga. Detta gäller i första hand Skellefte älv, där de tidigare forsmiljöerna har ersatts av dammar för elproduktion.

Gemensamt för alla kommunens vatten, såväl de naturliga som de förändrade, är dock att de erbjuder en sann lisa för själen. En stilla promenad längs ”Strandpromenaden” mitt i stan´, en tur med båten, ett svalkande bad en varm sommardag eller en pimpelfisketur i vårvintersol. Ett liv nära vatten påverkar allt till det bättre. 

 • Aktiviteter vid sjöar och vattendrag

  Läs mer om Aktiviteter vid sjöar och vattendrag

 • Forsar och fall

  Vattnets virvlar kring strömmens stenar, forsens mäktiga ljud, det okända under ytan och det oändliga i att vattnet aldrig tar slut fascinerar, lockar ja t.o.m. trollbinder. Det strömmande vattnet har alltid attraherat människor och är också livsviktiga miljöer för en mängd växter och djur.

  Läs mer om Forsar och fall

 • Fågelskådning

  Skellefteå kommuns långa kustremsa med varierande naturmiljöer bidrar till ett rikt fågelliv med mer än 200 arter.

  Läs mer om Fågelskådning

 • Långfärdsskridsko

  Att åka ut på spegelblank naturis en vacker vinterdag är en fantastisk naturupplevelse. Med över 1500 sjöar och en lång kuststräcka erbjuder Skellefteå utmärkta möjligheter att uppleva den frihet, rytm och speciella närhet till naturen som bara långfärdsskridskoåkning kan ge.

  Läs mer om Långfärdsskridsko

 • Spår efter människan vid sjöar och vattendrag

  Vattnet har alltid dragit till sig både djur och människor. Längs vattendrag och sjöstränder har man t.ex. den största chansen att hitta forntida boplatser. Om badstranden har inslag av brända benbitar, små kvartsstenar som verkar bearbetade eller kanske spruckna stenar kan det vara spår av människor som bott här och gjort upp sin eld för flera tusen år sedan.

  Läs mer om Spår efter människan vid sjöar och vattendrag

 • Vanliga arter

  Den stora variationen av olika vattenmiljöer gör det möjligt för ett stort antal fiskarter att leva här. Totalt sett finns över 30 olika fiskarter naturligt på kusten och i sötvatten. Ytterligare tre arter samt ett par hybrider utplanteras årligen i sportfiske-vatten. I kommunen finns cirka 14 arter som kan räknas som vanliga sportfiskar. Det stora utbudet av vatten och olika fiskarter gör att det över hela året är högsäsong för någon typ av fiske på någon plats i kommunen.

  Läs mer om Vanliga arter

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2009-06-23