Vandring i skog och mark-Peter Lundström.jpg

Skogen i Skellefteå

Skellefteå kommun är den skogrikaste kommunen i Västerbotten med knappt 500 000 ha produktiv skogsmark! Detta rymmer sevärdheter som bl.a. urgamla naturskogar, jätteträd, den tätortnära gammelskogen på Vitberget, många forn- och kulturlämningar samt en unik skogstyp efter havsstränderna som bildas av den pågående landhöjningen.

Under 1800-talet avverkades stora mängder lövträd för framställning av pottaska och den framväxande sågverksindustrin innebar omfattande avverkningar av grova gammeltallar där dessa ännu fanns kvar. I dagens skogar saknas därför riktigt gamla och grova tallar förutom i några naturskogsreservat, t.ex. i Brännliden utanför Åselet med 400 år gamla tallar! Dagens fåtaliga jätteträd ute i skogarna är istället främst sälgar och aspar, t.ex. jätteasparnas skog utanför Skråmträsk. Kring bebyggelsen finns idag några tallar som mäter 300 – 400 cm i omkrets, t.ex. jättetallarna i Gråberg, Medle och Bodbysund.

I början av 1900-talet kolade man skog längs stambanan och resterna efter de s.k. kolmilorna syns än idag. I mitten av 1900-talet kom så kalhyggesskogsbruket som effektivt slutförde människans omvandling av skogarna så att naturskog blev sällsynt och många växter och djur blev utrotningshotade. Idag avverkas träden när de bara är ca 100 år gamla. På skogsbolagens marker har det mesta av gammelskogen avverkats och ersatts med artfattiga trädplantager.  Flera små områden med naturskog har dock skyddats i naturreservat, t.ex. på Tjärnbergsheden utanför Ragvaldsträsk. På Vitberget i Skellefteå finns en av de största, kvarvarande gammelskogarna i hela kommunen och den utnyttjas av många människor till friluftsliv och rekreation, vilket studier visar är viktigt för folkhälsan. Den mest unika skogstypen i Skellefteå är landhöjningsskogen efter kusterna, som - om den inte brukas – utvecklar mycket höga och säregna naturvärden, t.ex. i Skallöns naturreservat.

 • Naturskog – små orörda pärlor i dagens brukade skogar

  Nästan all skogsmark i Skellefteå kommun är så kraftigt påverkad av skogsbruk att naturskogens karaktär gått förlorad. Tallar kan bli över 700 år gamla men avverkas idag när de är ca 100 år gamla. Men det finns ännu kvar några rester naturskog, och ett besök i någon av dessa biologiska oaser ger oss en glimt av hur en stor del av Norrlands skogar såg ut för bara 100 år sedan.

  Läs mer om Naturskog – små orörda pärlor i dagens brukade skogar

 • Spår av människan i skogen

  Skogen har inte varit intressant som råvara för industrin i mer än ungefär 200 år. Men den utnyttjades långt innan dess. Man tänker oftast inte på det, men skogen är sedan länge ett kulturlandskap.

  Läs mer om Spår av människan i skogen

 • Svampplockning

  Skellefteås skogar erbjuder en mängd olika skogstyper. Därmed finns chansen att hitta ett stort utbud av läckra matsvampar under sensommaren och vackra höstdagar.

  Läs mer om Svampplockning

 • Växter

  Visste du att i Skellefteås närhet finns det bäckraviner som sommartid är bevuxna med en manshög djungel av ormbunkar och högörter? Eller att vi har kärlväxter som är sällsynta i hela landet? Här presenteras några av de praktfulla kärlväxter som växer i Skellefteås skogar. De flesta är fridlysta och får inte plockas men det är ändå lagligt att meja ned dem med skogsmaskiner…

  Läs mer om Växter

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2009-06-23