Copy-Björn bakom träd-PeterLilja-naturkulturguiden.jpg

Mer om våra vilda djur

Allt eftersom Inlandsisen smälte bort för 8 000 år sedan kom våra nuvarande vilda djur hit via land, vatten och luft. I Skellefteå kommun finns ett rikt djurliv i alla miljöer du kan tänka dig; även inne i ditt hus eller lägenhet. Våra vilda djur finns överallt och här i kommunen har vi flera tusen olika arter av dem. De flesta är små och finns i såna miljöer att vi aldrig märker av dem. Andra arter fångar vårat intresse totalt och skulle det djuret försvinna en dag skulle vi tycka att världen tagit ett steg till det sämre. Vad som är solklart är dock att alla våra ursprungliga djurarter behövs för att morgondagens Skellefteå ska bli lika bra som dagens.

Att vårt intresse för djur i natur är nedärvt är en inte alltför vågad gissning. I årtusenden fram till dess vi började bruka jord och tamboskap har vi varit beroende av de vilda djuren- och kunskap om dessa för vår överlevnad. I dagens samhälle har vi vanligtvis mindre kontakt med det vilda och vi glömmer ibland t.o.m. bort att de finns. Men här finns de och i betydligt större antal än man tror.

Rubriken ”Våra vilda djur” leder sannolikt tanken till våra stora djur som björn, älg, hare, räv m.fl. Men våra djur är fler än så och bara ryggradsdjuren med däggdjur, fiskar och fåglar uppgår till ca 300 olika arter i Skellefteå. De ryggradslösa djuren med bl.a. insekter, spindeldjur och kräftdjur uppgår till flera tusen arter. Och vi finner dem i alla upptänkliga miljöer.

I vattnet finns våra fiskar och ett stort antal insekter, kräftdjur, musslor och snäckor. I kommunen finns ett 40-tal olika fiskarter. Av dessa räknas 12 som mer vanliga sportfiskar. En tur med spöet är för många ett underbart sätt att möta naturen. Knutna till vattnet finns ett antal däggdjur som bäver, utter, mink och bisam. Det mest vattenbundna däggdjuret av alla är sälen som på senaste 20 åren ökat i antal. Numera är det vanligt att se gråsäl eller vikare längs vår kust. Ett flertal fåglar som sjöfågel, måsfåglar och vadare är också typiska för vattenmiljön. Våra kanske bästa platser att skåda vårens fågelsträck, Bjuröklubb och Grundskatan, ligger också vid kusten.

I luften finns insekter och fågel. Insekterna ser, hör och känner man under sommarhalvåret. Somliga är vackra som dagfjärilar med färgglada vingar. Andra är graciösa som dagsländor i parningsdans. Några är ljudliga som humlor i rabatten men de flesta märker vi aldrig av om vi inte tittar efter. Alla de flygande insekterna sätter sig ned någonstans och då ges chansen att titta mer noggrant. Ett förstoringsglas och eventuellt en mindre håv kan då vara goda hjälpmedel. Av våra 250 olika fågelarter kan vi se de flesta på bra fågellokaler om våren.   

På land finner vi de allra flesta djuren. De mer naturliga miljöerna skog och våtmark är hem för de flesta av våra däggdjur. Här ges utmärkta chanser att se alltifrån det största- älgen till det minsta- dvärgnäbbmusen. Framförallt vintertid är det också spännande att tyda deras spår. Även ett stort antal fågelarter är knutna till skog och våtmark. Tjädern är kanske vår mest typiska skogsfågel. Att få chansen att se tjäderspel en tidig majmorgon är något som ger minnen för livet. Våtmarken förknippar vi främst med vadarfåglar som grönbena och småspov. Antalet arter av insekter och spindeldjur kan räknas i tusental. De man påminns om tydligast är kanske myggen som envist söker blottor i ens klädsel.   

Våra åkrar och ängar håller ett stort antal insekter, spindeldjur, maskar och givetvis sorkar och möss. Fåglar som storspov, tofsvipa och tornfalk är också vanliga denna miljö. Större däggdjur som skogshare, rådjur och älg ser man ofta betande här i skymning och gryning. Öppna ängsmarker är ofta lätta att spana av från bil och djuren är ofta mindre skygga när man sitter i bilen jämfört med när man går ut. -Ett bekvämt och effektivt sätt att komma nära djurlivet.

Även i stadsmiljön hittar vi våra vilda djur. Ett stort antal insekter och spindeldjur finns där hela tiden liksom råttor och möss. Fåglar som tamduvor, kajor, skator och gråsparvar har till viss del specialiserat sig på att leva i staden. I trädgårdarna hälsar givetvis skogshare, rådjur och t.o.m. älg på ibland. De allra flesta djuren är anpassade för ett liv i naturmiljöer och givetvis finner vi flest vilda djur i våra grönområden och trädgårdar.

Inne i våra hus eller lägenheter är dock antalet djur betydligt färre än utanför men även här finns de. På sommaren kommer alltid insekter av olika slag inflygandes. Det händer t.o.m. att en och annan fågel hittar in genom vädringsfönstret. Små spindlar kryper under golvlister och badkar. Våra krukväxter är tillhåll för sorgmyggor och vattenflugor. Med julgranen följer insekter, spindlar och kvalster in. De största av djuren kan faktiskt vara intressanta att titta på genom förstoringsglaset innan julgransprydnaderna åker på. T.o.m. i sängkammaren finns de! Bland lakan och täcken finns 1000-tals mikroskopiska kvalster dock omöjliga för ögat att upptäcka.

 • Allemansrätten

  Naturen är öppen och tillgänglig för alla. Det betyder att du får vistas i naturen om du visar hänsyn och inte stör eller förstör.

  Läs mer om Allemansrätten

 • Däggdjur

  De första däggdjursliknande djuren utvecklades ur primitiva kräldjur för mer än 150 miljoner år sedan. Gemensamma egenskaper för dagens däggdjur är bl.a. att de som foster får näringen via moderkakan, att de diar efter födseln och är mer eller mindre hårbeklädda. Känner du igen dig i den beskrivningen så är det inte konstigt. Även vi människor är däggdjur.

  Läs mer om Däggdjur

 • Fågelarter

  De fågelarter vi idag har i Skellefteå kommun har successivt kommit hit i takt med att Inlandsisen smälte bort för 8 000 år sedan. Kommunens storlek med en rad olika naturmiljöer och inte minst läget vid kusten ger ett rikt fågelliv. Av Sveriges ca 450 olika fågelarter ses mer än 200 arter regelbundet i kommunen varav ett 150-tal arter kan anses ha sina häckningsplatser här. Och en del av dem häckar kanske i din egen trädgård.

  Läs mer om Fågelarter

 • Groddjur

  Har ni träffat ”skrattabbarn”? Om inte, så är det på tiden att bekanta sig närmare med några av kommunens minsta invånare. Dessa små överlevnadskonstnärer har egenheten att de kan andas på tre olika sätt: lungor, hud och gälar.

  Läs mer om Groddjur

 • Insekter och småkryp

  Köp en insektsskål med förstoringsglas och ge er ut i naturen. Fånga en trollsländelarv och förstå hur skaparna av ”Alien” inspirerades till varelsens utfällbara käke. Detta är bara början, med förstoring på våra insekter, så öppnas en helt ny spännande dimension av naturen.

  Läs mer om Insekter och småkryp

 • Några rovfåglar i Skellefteå kommun

  Rovfåglarna har alltid fascinerat oss människor och det finns möjlighet att få se någon av dessa när du rör dig ute i skog och mark. Rovfåglarna kan vara stora som havsörnen med en längd på 92 cm och ett vingbredd 245 cm, eller mycket små som sparvugglan som endast är 18 cm lång och vingbredd på 36 cm.

  Läs mer om Några rovfåglar i Skellefteå kommun

 • Ormar och ödlor

  En lång tid har gått sedan reptilerna härskade på Jorden. Dagens reptiler är betydligt mindre och i Sverige är det överhuvudtaget sällan vi stöter på dem. Likafullt fascineras vi- och blir ibland rädda för dessa små ormar och ödlor. I Skellefteå kommun finns huggorm, skogsödla och kopparorm.

  Läs mer om Ormar och ödlor

 • Spår och spårtecken

  Att under fina förhållanden få möta djur och fåglar i dess naturliga miljö kan många gånger vara svårt. Flera av våra större däggdjur är mest aktiva under dygnets mörka timmar. Andra är så skygga och väl kamouflerade att det krävs stor skicklighet för att få syn på dem. Det man oftast ser är spåren av dem.

  Läs mer om Spår och spårtecken

 • Tjädern

  Tjädern är Sveriges största skogsfågel. I extremfall kan tuppen väga drygt 7 kg men vanligtvis väger den 4-5 kg. Tjädern är en fascinerande kraftfull fågel, och många skogsvandrare har fått en smärre chock när ett plötsligt mullrande och knakande annonserat att en stor tjädertupp flugit iväg och knäckt trädgrenar på sin väg framåt!

  Läs mer om Tjädern

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2014-04-16
Sida

Våra vilda djur

Allt eftersom Inlandsisen smälte bort för 8 000 år sedan kom våra nuvarande vilda djur hit via land, vatten och luft. I Skellefteå kommun finns ett ri...

Läs mer