02A14KHN.JPG

Ny fortbildningssatsning för förskolan

Syftet med fortbildningssatsningen är att stärka förskollärares och förskolechefers kompetens och därmed främja förskolans måluppfyllelse.

Förskollärare och förskolechefer anställda i förskolan erbjuds fortbildning som inriktas på uppföljning och utvärdering av förskolans verksamhet.

Förskollärare anställda i förskolan erbjuds fortbildning som inriktas på barn i behov av särskilt stöd när det gäller deras språkliga och kommunikativa samt matematiska utveckling.

Mer information om förskolans fortbildningssatsning

  

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2014-04-24