Bostad med särskild service för vuxna

Om du är under 65 år och har en funktionsnedsättning kan du få stöd i form av en bostad, kallat bostad med särskild service. Stödet är till för dig som vill bo i en egen lägenhet, men som behöver hjälp för att klara ditt vardagsliv. Vi planerar stödet tillsammans med dig så att det är anpassat utifrån vad du behöver.

Du kan bo i en gruppbostad

För dig som har stort behov av omvårdnad och tillsyn kan det passa att bo i en gruppbostad. I en gruppbostad bor du i en egen mindre lägenhet men personal finns i huset dygnet runt. Lägenheten är utrustad med kokvrå, och det finns också ett gemensamt rum och kök som du delar med de andra som bor i gruppbostaden.

På boendet får du stöd med att ha en bra fritid och att utveckla egna fritidsintressen. Om du bor i en gruppbostad får du också stöd med hälsa och sjukvård.

Du kan bo i en servicebostad

Om du behöver tillsyn och omvårdnad, men inte alltid behöver ha personal på plats, kan en servicebostad passa dig. I en servicebostad har du en egen lägenhet med ett eget hyreskontrakt. Servicebostaden har fullvärdigt kök. Personalen från serviceboendet besöker dig och ger dig det stöd som du behöver för att du ska klara ditt vardagsliv. Du kan också ringa personalen dygnet runt. Nära din lägenhet finns en gemensam lokal där du kan träffa personalen eller andra personer som bor i servicebostaden.

På boendet får du stöd med att ha en bra fritid och att utveckla egna fritidsintressen. Om du bor i en servicebostad får du också stöd med hälsa och sjukvård.

Vem får ansöka om bostad med särskild service?

Du behöver tillhöra någon av följande grupper (kallas också för personkretsar) för att ha rätt till bostad med särskild service:

  • personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • personer som efter en hjärnskada i vuxen ålder fått stora begåvningsmässiga funktionshinder som inte går över
  • personer med andra stora fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror på normalt åldrande, där hindren orsakar stora svårigheter i det dagliga livet och därmed skapar ett behov av stöd eller service.

Det är lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) som avgör vilka grupper som har rätt att få bo i ett gruppboende eller en servicebostad. Läs mer om LSS - lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.

Vilka bostäder finns det?

Inriktningen på de olika grupp- och servicebostäderna varierar.  Du som beviljats insats får erbjudande om det boende som motsvarar ditt behov, och där det finns lediga lägenheter.

Av respekt mot personerna som bor i grupp- eller servicebostad publicerar Skellefteå kommun inte adresserna eftersom de är privatbostäder. Du som beviljats insatsen bostad med särskild service får mer information av kommunens boendeplanerare.

Hur ansöker jag om bostad med särskild service?

Om du tillhör någon av de grupper som har rätt till grupp- eller servicebostad kan du ansöka om bostad med särskild service genom att antingen ringa vår kundtjänst på telefonnummer 0910-73 50 00 eller fylla i blanketten Ansökan om LSS för dig över 18 år (pdf).

Du kan söka annat stöd om du vill

Om du inte har rätt till grupp- eller servicebostad finns det annat stöd som du kan söka. Det stödet kan du läsa mer om under Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL).

För att söka stöd enligt socialtjänstlagen, ring kommunens kundtjänst på 0910-73 50 00 eller skriv till kommunen via formuläret Kontakta socialkontoret,

Kontakta oss om du har frågor

Du kan alltid vända dig till oss om du har frågor eller funderingar om bostad med särskild service.
Ring kundtjänst på 0910-73 50 00. När du hör en inspelad röst tryck 1, då kommer du till Socialt stöd och omsorg som ser till att du får prata med rätt person.

Har du tagit del av serviceförklaringen?

Det finns en serviceförklaring som beskriver vad du kan förvänta dig när du har bostad med särskild service enligt LSS. Du kan beställa serviceförklaringen genom kommunens kundtjänst eller läsa mer på Serviceförklaring för insatser enligt LSS.

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2017-11-13