Stöd och service

Du som lever med en funktionsnedsättning kan ha rätt till olika insatser som ger dig det stöd du behöver. Följ länkarna här nedan, där kan du läsa mer om lagen om stöd och service (LSS), och hur du söker en insats. Du kan också läsa om olika sorters stöd, rådgivning, hjälpmedel och om pengar och ekonomi.

Färdtjänst

God man/förvaltare

Delaktighetssamordnare

Individuell plan enligt lagstiftningen LSS

Personligt ombud

Stöd till närstående till personer med funktionsnedsättning

Snabblänkar - information om stöd till personer med funktionsnedsättning

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2018-09-19