Stöd och service organisation

Så här ser Stöd och service organisation ut.

 

Ledningsgrupp

Avdelningschef 

Åsa Israelsson med övergripande ansvar för avdelning och ledningsgrupp

Chef för beslutsenheten
Christina Kvarnström
Chef för verksamhetsstöd Madelene Wigenstam
Ekonom Fredrik Nilsson
Ledningssekreterare     Eva Åkerlund
Verksamhetschef boende och daglig verksamhet     
Lena Levander

Verksamhetschef boende och korttidsverksamhet Ann Falkman
Verksamhetschef personlig assistans  Maud Berggren
Verksamhetschef socialpsykiatri Cecilia Lundberg

                                 
                                    

 

Enheter inom Stöd och service

Beslutsenhet                                     13 handläggare
Verksamhetsstöd 1 planerare för boende och daglig verksamhet
1 delaktighetssamordnare
2 ekonomer
1 administrativ handläggare
5 verksamhetsutvecklare
1 kompetensutvecklare
 
Bostad med särskild service LSS
(gruppbostad och servicebostad)

18 boendechefer
45 boendeställen
407 boende
426 boendepersonal

Korttidsvistelse och korttidstillsyn


 

3 chefer
3 korttidsboenden för barn och ungdom
98 personer med beslut om korttidsvistelse
40 boendepersonal

2 enheter med korttidstillsyn för barn och ungdom
42 barn och ungdomar med beslut om korttidstillsyn
11 personal

Daglig verksamhet


6 enhetschefer
1 samordnare
4 arbetskonsulenter
20 arbetsställen
380 personer i daglig verksamhet
113 personal

Personlig assistans, ledsagning och kontaktperson

 
11 chefer
1 administratör
38 assistansanvändare, assistans i kommunal regi
214 assistenter
29 personer med beslut om ledsagarservice
132 personer med beslut om kontaktperson
Socialpsykiatri
(Stöd i ordinärt boende
och servicebostad, SoL)
10 boendechefer
18 boendeställen
5 stödteam
302 personer med bostad eller stöd i eget boende från team
189 personal i boenden och team

Antal anställda: 1 178 personer.
Uppgifterna om insatser och personal gäller augusti 2019.
Nettobudgeten för 2019 är 562 miljoner kronor.

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2019-08-22