Stöd och service organisation

Så här ser Stöd och service organisation ut.

 

Ledningsgrupp

Avdelningschef 

Åsa Israelsson med övergripande ansvar för avdelning och ledningsgrupp

Chef för beslutsenheten
Christina Kvarnström
Chef för verksamhetsstöd Madelene Wigenstam (tjänstledig)
Vikarierande chef för verksamhetsstöd Nina Olausson
Ekonom Fredrik Nilsson
Sekreterare     Camilla Berglund
Verksamhetschef boende och daglig verksamhet     
Lena Levander

Verksamhetschef boende och korttidsverksamhet Ann Falkman
Verksamhetschef personlig assistans  Maud Berggren
Verksamhetschef socialpsykiatri Cecilia Lundberg

                                 
                                    

 

Enheter inom Stöd och service

Beslutsenhet                                     13 handläggare
Verksamhetsstöd 1 planerare för boende och daglig verksamhet
1 delaktighetssamordnare
2 ekonomer
1 administrativ handläggare
5 verksamhetsutvecklare
2 kompetensutvecklare
 
Bostad med särskild service LSS
(gruppbostad och servicebostad)

21 boendechefer
47 boendeställen
408 boende
462 boendepersonal

Korttidsvistelse och korttidstillsyn


 

3 chefer
3 korttidsboenden för barn och ungdom
97 personer med beslut om korttidsvistelse
37 boendepersonal

2 enheter med korttidstillsyn för barn och ungdom
41 barn och ungdomar med beslut om korttidstillsyn
12 personal

Daglig verksamhet


6 enhetschefer
1 samordnare
5 arbetskonsulenter
21 arbetsställen
386 personer i daglig verksamhet
119 personal

Personlig assistans, ledsagning och kontaktperson

 
11 chefer
1 administratör
35 assistansanvändare, assistans i kommunal regi
232 assistenter
28 personer med beslut om ledsagarservice
134 personer med beslut om kontaktperson
Socialpsykiatri
(Stöd i ordinärt boende
och servicebostad, SoL)
10 boendechefer
18 boendeställen
5 stödteam
1 öppen verksamhet
308 personer med bostad eller stöd i eget boende från team
207 personal i boenden, team och öppen verksamhet

Antal anställda: 1 109 personer.
Uppgifterna om insatser och personal gäller januari 2020.
Nettobudgeten för 2020 är c:a 580 miljoner kronor.

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2020-06-22