Stöd och service organisation

Så här ser Stöd och service organisation ut.

 

Ledningsgrupp

Avdelningschef 

Åsa Israelsson med övergripande ansvar för avdelning och ledningsgrupp

Chef för beslutsenheten
Christina Kvarnström
Chef för verksamhetsstöd Madelene Wigenstam
Ekonom Fredrik Nilsson
Sekreterare     Camilla Berglund
Verksamhetschef boende och daglig verksamhet     
Lena Levander

Verksamhetschef boende och korttidsverksamhet Ann Falkman
Verksamhetschef personlig assistans  Maud Berggren
Verksamhetschef socialpsykiatri Cecilia Lundberg

 

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2021-01-11