Låtspel

Låtspel

Låtspel består av högstadie- och gymnasieelever som spelar traditionell folkmusik på fiol. Vi spelar låtar på traditionellt vis, det vill säga på gehör. På det viset bygger vi upp en gemensam repertoar som med lätthet kan användas vid olika speltillfällen.

Företrädesvis spelar vi låtar från Västerbotten men även från övriga delar av vårt land och en och annan från andra länder.

Repetitioner sker onsdagar klockan 17.00 - 18.00 i rum 309 och torsdagar klockan 16.00-17.00 i rum 307 på kulturskolan.

Ledare:
Björn Hägglund

 

Ansvarig nämnd: Barn- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-05-22