Anderstorps Idrottsplats

Anderstorp Idrottsplats är kommunal och ligger i direkt närhet till Anderstorpsskolan (gymnasieskola) och Tuböleskolan (grundskola). Dessa båda skolor är flitiga nyttjare av anläggningen. Anderstorp Idrottsplats är en till ytan stor anläggning som med lätthet kan ta emot flera lag samtidigt.

Vintertid spolas grusytan upp till en stor isyta som används både som yta för allmänheten och för skolidrott. Vi rekommenderar att hjälmen alltid är på när du är på isen. Vid idrottsplatsen ligger även en tennisplan som allmänheten har möjlighet att nyttja.

Ansvarig nämnd: Fritidsnämnden
Informationen granskades: 2016-11-22