matton 050404_5303_2315-2.jpg

Lokal för möte

Vad är det för typ av möte? Ska föreningen ha årsstämma eller har företaget bjudit in en föreläsare? Hur många kommer? Vilken teknik behöver ni?
Dessa frågor är avgörande för att vi ska kunna hjälpa dig att hitta den lämpligaste lokalen för ditt möte.

I kommunen finns ett antal aulor som är utrustade med ljud- och datateknik för enklare föreläsningar och möten. Antalet platser i lokalerna varierar.
Ska ni ha ett möte som inte kräver ljud- eller datateknik kan en skolrestaurang eller ett klassrum vara ett annat alternativ.

Aula & konferensrum

Det finns ett antal lokaler i kommunen som är lämpliga för exempelvis informationsmöten. I dessa lokaler finns tillgång till dataprojektor och enklare ljudteknik samt hörselslinga.

*Bolidenskolans aula (ingen hörselslinga)
*Brännanskolans aula 
*Byskeskolans aula (fn stängd för renovering)
*Eddahallens konferenslokal
*Kaplanskolans aula
*Nordanås hörsal

Hyreskostnaden i dessa lokaler är per timme. Kom ihåg att räkna in tid för iordningställande och bortplockning.
Under fliken "Priser" kan du läsa vad respektive lokal kostar samt hur många sittplatser som finns.

Bra att veta

Vid bokning av konferenslokalen på Eddahallen finns även möjlighet att hyra kök i anslutning till lokalen. Kostnaden för köket är 200kr/tillfälle.

Konferens- och möteslokaler på campus Skellefteå

Nu kan du direkt se om vi har lokaler lediga som motsvarar dina behov och skicka din bokningsförfrågan till oss. Föreläsningssalarna Forumsalen,  som är den största lokalen följs av Arenan, byggd i amfiteaterstil. Studion används för videkonferenser och vi erbjuder även andra mötesrum. Via Lärcentrum kan du dessutom boka data- och föreläsningssalar av varierande storlek och karaktär utrustade med alla de tekniska hjälpmedel du och ditt sällskap kan tänkas behöva.

Här kan du läsa mer om möteslokalerna på campus och hur du bokar dem

Klassrum & skolrestaurang

Är mötet av den arten att det inte kräver teknisk utrustning, kan ett klassrum eller en skolrestaurang vara ett  alternativ.

Kostnad för en bidragsberättigad förening är 100kr/tillfälle för bokning av skolrestaurang och 40kr/tim i klassrum.
För övriga föreningar är kostnaden ett grundpris för skolrestaurang (se under fliken 'priser')och 50kr/tim i klassrum.
Fackorganisationer betalar ett grundpris för skolrestaurang (se under fliken 'priser')
Företag/privatperson betalar ett grundpris för skolrestaurang (se under fliken 'priser') och klassrum kostar 100kr/tim.
Kund från annan kommun debiteras dubbel taxa.

Konferens- och möteslokaler på Nordanå Skellefteå

Nordanåteatern är en flitigt använd scen vid föreläsningar och gästföreställningar. På området finns även en mindre scen, Hörsalen, som kan användas till föreläsningar och konferenser.

Läs mer om lokalerna på Nordanå
Lokalerna på Nordanå

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2014-04-16