Vägutredningen Skellefteåprojektet - omdragningen av E4

Skellefteåprojektet är ett samhällsbyggnadsprojekt där målet är ett effektivt och hållbart transportsystem med en säker och miljöanpassad användning.

Resultatet av projektet är att Trafikverket tagit fram en vägutredning, som även är beslutad, kallad Skellefteåprojektet. Utredningen har tagits fram i samråd med Skellefteå kommun där utgångspunkten är att ändra resvanor och förbättra transportsystemet, och även bestämma en korridor för framtida E4 genom Skellefteå.

Utredningen visar att det är Östra leden som sammantaget uppfyller projektmålen och E4:s ändamål bäst. Under hösten 2012 skrev Trafikverket tillsammans med Skellefteå kommun under en avsiktsförklaring som bland annat klargör finansieringen av Skellefteåprojektets genomförande.

Omdragningen av E4 beräknas kosta totalt närmare 900 miljoner kronor och Skellefteå kommun är beredd att medfinansiera flytten av E4 med motsvarande 30 procent av kostnaden.

I den nu gällande nationella transportplanen för åren 2014-2025 har regeringen inte tilldelat pengar för Skellefteåprojektet.

Mer information och projektdokument finns på Trafikverkets webbplats (nytt fönster).

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-01-10