Priser Burträsk badhus

Priser Bad
                     Vuxen      Barn/studerande*
Entré 40 kr 7 - 17 år 25 kr
0 - 6 år Gratis tillsammans med betalande vuxen
12 kort 400 kr 250 kr
3 mån kort 500 kr 300 kr
6 mån kort 750 kr 450 kr
Årskort 1100 kr 600 kr Gäller för 12 öppethållandemånader
Familjeårskort Liten 
(1 vuxen + 2 barn)
1050 kr Fler barn, tillägg 200kr/extra barn
Familjeårskort Stor
(2 vuxna + 2 barn)
2100 kr Fler barn, tillägg 200 kr/extra barn

Priser Gym och Gruppträning
Vuxen              Studerande*
Entré 60 kr 50 kr
12 kort 600 kr 500 kr
3 månaders kort 950 kr 750 kr
6 månaders kort 1600 kr 1200 kr
Årskort 2700 kr 2000 kr
Inpasseringstagg till gym 150 kr
Träningsavgift tagg/kvartal 100 kr
 Priser Vattengympa
Vuxen                 Studerande*
1 gång 70 kr 60 kr
12 kort 700 kr 600 kr
3 månader 800 kr 700 kr
6 månader 1200 kr 1050 kr
Årskort 1800 kr 1575 kr

*Gäller mot uppvisande av giltigt CSN-kort

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-05-15