Studie- och yrkesvägledning grundskolan

Skellefteå kommuns grundskolor har studie- och yrkesvägledare (SYV) som bland annat ger stöd och information inför gymnasievalet.

När du skickar ett mail till studie- och yrkesvägledaren går mailet via kundtjänst.

 

Studie- och yrkesvägledare på grundskolan
Skola Studie- och yrkesvägledare
Björnåker Jens Wennberg
Bolidenskolan Jens Wennberg
Brännanskolan Anna-Carin Larsson
Bureåskolan Gunilla Stenström
Byskeskolan Ingela Marklund
Furuskolan  Helen Forssell
Grundsärskolan Anna-Carin Larsson
Kanalskolan Helen Lundgren
Kågeskolan Helen Forssell
Lövångersskolan Gunilla Stenström
Norrhammar Mikael Burström
Sörböle Sofia Holmlund
Ursviksskolan Pia Lundqvist
Örjansskolan Pia Lundqvist

 

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-10-09