Vikarieinformation för socialkontoret

Information till vikarier inom socialkontoret.

Uppdatera tillgänglighet

Det är viktigt att tillgängligheten är uppdaterad och stämmer överens med den tid du kan jobba. Är du förhindrad ska du ta bort tillgängligheten, t ex vid sjukdom. Förfrågningar du fått ska du svara på. Det är viktigt för att vi ska kunna gå vidare med beställningarna. I dag skickar vi en stor mängd SMS i onödan. Kom också ihåg att notera på T3:an om du varit bokad och sjuk.


Time Care Pool

För dig som är vikarie innebär Time Care Pool att du får en egen sida på Internet där du kan ange vilka tider du är tillgänglig för arbete. På din sida kan du även se ditt schema, svara på jobbförfrågningar samt uppdatera din personliga kalender. Tillgång till Internet är det enda som krävs för att du ska få tillgång till Time Care Pool.

Som vikarie har du ett eget ansvar att gå in på din personliga sida under Time Care Pools webbsida och fylla i de dagar och pass som du är tillgänglig för arbete. Du åtar dig att lägga in din tillgänglighet minst två veckor framåt och uppdatera den om förändringar sker.

När du accepterat förfrågan via webbsidan eller SMS och blivit tilldelad ett arbetspass så innebär detta att du har ingått överenskommelse med arbetsgivaren.

Som timanställd vikarie bör du arbeta max 165 timmar per månad och inte mer än 11 dagar i rad. Det är viktigt att du själv bevakar så att denna gräns inte överskrids. När du arbetar ska du också ha rast efter fem timmar, undantag nattarbete och ensamarbete där kollektivavtal finns.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-12-20