Studievägledarna i gymnasieskolan

Vägledning är en professionell verksamhet och har som mål att underlätta för alla som behöver stöd att välja utbildning, yrke eller karriär samt att bidra till en bättre livsplanering.

I Skellefteå Gymnasieskola möter du oss studie- och yrkesvägledare i frågor som rör dina studier under gymnasietiden och dina funderingar om framtida studie- och yrkesval.
Vi arbetar aktivt med att informera och vägleda dig i att se dina egna resurser, samhällets möjligheter och begränsningar så att du kan fatta väl genomtänkta beslut.

Du kan vända dig till oss med frågor om :

  • Gymnasieprogram och kurser
  • Behörigheter till högre studier
  • Utbildningsvägar
  • Yrkesval och arbetsmarknad
Skola SYV Program
 Anderstorpsgymnasiet Marlene Eriksson ES, FT, IA, SI, YI, Individuellt val
 Anderstorpsgymnasiet Lina Lundgren Holmström SA, FT transport, BA, VF, NIU/LIU
 Anderstorpsgymnasiet Thomas Lindström       EK, Lärling
 Baldergymnasiet Christina Norberg BF, NA, YI
 Baldergymnasiet MarieLouise Norlund EE, HA, IA, SI
 Baldergymnasiet Elin Lundmark RL,TE, IN, TE4
 Baldergymnasiet Karita Sandström VOC, Gymnasiesärskolan, Individuellt val
 Naturbruksgymnasiet Emilia Ghadari NB

Kontakta Kundtjänst, kundtjanst@skelleftea.se eller 0910-73 50 00, så förmedlar de kontakt till rätt vägledare.

Mer Studie och yrkesvägledning för dig som går på något av våra gymnasier