Fastigheter och lantmäteri

Skellefteå är en av cirka fyrtio kommuner i Sverige som har valt att ha en kommunal lantmäterimyndighet och vi har haft det sedan 1997. Vi har samma befogenheter som det statliga lantmäteriet när det gäller fastighetsindelningen, men vårt verksamhetsområde är begränsat till den egna kommunen.

Vad vi kan hjälpa dig med


Har du frågor eller funderingar?

Varför inte boka tid för ett första möte med oss via kundtjänst

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2018-06-07