K-märkt

I Skellefteå kommun använder vi begreppet k-märkt om alla hus, anläggningar och miljöer med ett utpekat kulturhistoriskt värde. Genom olika former av skydd garanteras skelleftebor och besökare rätt till en viktig del av vårt kulturarv.

Identitet

Skydden kan se olika ut, men vad det egentligen handlar om är identitet: egenskaper hos huset som ger det karaktär. Värnar vi de egenskaperna förbinder vi oss med vår gemensamma historia. En stad utan identitet eller historia är inte attraktiv, varken för dess invånare eller för besökare.

Stolthet

Det viktigaste skydd ett hus kan få är att dess ägare eller invånare känner stolthet över det. Om det fungerar, och om man erbjuds råd och tips inför renovering, om- och tillbyggnad är mycket vunnet. Därför är dialogen med medborgarna en hörnsten i allt arbete med kulturmiljövård. De formella skydd ett särskilt värdefullt hus kan få enligt plan- och bygglagen eller kulturminneslagen kan vara av olika slag.

På de här sidorna kan du se om ditt hus är k-märkt, läsa om skydd och bidrag samt ladda ner dokument som på olika sätt beskriver våra kulturmiljöer. Vi bjuder också på en liten stilguide.

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2016-09-07
Sida

Skydd och bidrag

Alla som äger ett hus är skyldiga att vårda och underhålla det. Om man har ett särskilt värdefullt hus och särskilda krav ställs, kan dock kostnaderna...

Läs mer