Produktion- och utvecklingsstöd för konstnärer

Publicerad 2020-05-20

Kulturnämnden stöttar konstnärer under Coronapandemin.
Det extra produktions- och utvecklingsstödet ska gå till lokalt anknutna yrkesverksamma konstnärer inom konstens alla former.
Bidraget är på max 25 000 kr per individ.

Kulturnämnden vill i samband med den rådande situationen som Covid-19 orsakat göra något bra och stötta våra yrkesverksamma kulturarbetare inom de olika konstformerna för ett tillfälligt produktion- och utvecklingsstöd. Bidraget är på 25 000 kr per individ och gäller inte för arrangörer eller administrativ personal inom kulturfältet.

Anslaget är tänkt som en uppmuntran och ett stöd i ansträngande tider då kulturnämnden inser att den inte kan ersätta de förluster i verksamhet som pandemin fullt ut ger för kulturlivet i Skellefteå.

Om stödet

Syftet med stödet är att uppmuntra och möjliggöra konstnärligt arbete för konstnärer med anknytning till Skellefteåbygden.

Konstnärer med stark pågående yrkesverksamhet prioriteras och kulturnämnden vill se en bredd i beviljade stöd, d.v.s. stödet ska nå en mångfald av konstformer. Vidare vill kulturnämnden gärna se någon form av framtida offentlighet kopplat till anslaget, men hur de sker är i dialog med den som får stöd och kultur- och fritidsförvaltningen. Den som får stöd kontaktas av en tjänsteperson från förvaltningen kring denna fråga.

Anslaget jurybedömds med utgångspunkt från uppsatta kriterier (se nedan).


Sista dag för ansökan av Produktion och utvecklingsstöd är 10 juni 2020.
(Ansökan ska ha inkommit senast 24.00 angivet dygn)
Ansökan ska vara komplett när den lämnas in. Inga kompletteringar tas emot efter den 10 juni.

Ansökan skickas helst i ett mail till:
kulturnamnden@skelleftea.se
eller med post till:
Skellefteå kommun
Kultur- och fritidskontoret
931 85 Skellefteå

Har du frågor kring ansökan kan du kontakta:
Kommunens kundtjänst 0910-73 50 00


Vem kan söka? Här kan du läsa mer om kriterier och hur du gör för att söka produktion och utvecklingsstödet.

Ansökningsblankett