Vi har en omställning framför oss

Publicerad 2020-02-05

Just nu domineras nyheterna av de ekonomiska förutsättningarna för kommunerna och regionerna. De politiska partierna diskuterar förslag på budgettillskott. Dagligen kan vi läsa om svårigheter för kommunerna och regionerna att klara ekonomin och kraven på effektiviseringar ökar. Även Skellefteå kommun har en omställning framför sig.

Kristina Sundin Jonsson 

Det är bra att välfärden är i fokus. Vi vet att förutsättningarna att klara en god välfärd framöver är minst sagt utmanande från många perspektiv. Demografin, de ständigt ökande förväntningarna på välfärden och utmaningen med kompetensförsörjning.

Precis som alla andra kommuner står Skellefteå kommun inför en utmanande ekonomisk framtid. Konjunkturen dämpas, men befolkningsutvecklingen fortsätter att ställa allt högre krav på välfärden. Andelen människor som är i behov av kommunalt stöd växer samtidigt som andelen skattebetalare krymper eller står stilla.

Färre ska försörja fler. Du har förmodligen hört det förut. Oavsett om en kommun är i tillväxt eller har en minskande befolkning så kommer det att ställas krav på förändringar.

Skellefteå är i dag en kommun i tillväxt. Vi har en stark tro på framtiden, men vi har förstås också utmaningar. Vi ser ett ökande behov av kompetens. Investeringar i bland annat infrastruktur och bostäder samt beredskap för ökade behov av samhällsservice i framtiden påverkar ekonomin. Investeringarna kommer dessutom att ske innan vi ser de stora effekterna av ett växande näringsliv. Det är ju först när invånare flyttar hit och börjar arbeta som kommunen får det viktiga bidraget till att utveckla välfärden.

Samtidigt ska vi komma ihåg att det mångtydiga ordet ”utmaning” kan betyda inspiration och sporre. Om vi fortsätter att hantera våra gemensamma tillgångar på ett klokt sätt är våra förutsättningar goda, men vi behöver arbeta på nya sätt för att möta framtiden.

Tillit i ekonomistyrningen?

Just nu diskuteras det också nya tillskott från staten. I skrivande stund kommer minst fem miljarder i budgettillskott att gå till landets kommuner och regioner. Extra bidrag från staten är bra och kan eventuellt lindra behovet av effektiviseringar, men det kommer inte på något sätt att ta bort det omställningsbehov vi står inför.

För att sätta lite perspektiv på saken: Om det till exempel blir fem miljarder kronor extra till välfärden så kommer ungefär 3,5 miljarder att gå till kommunsektorn. Det innebär för Skellefteås del cirka 25 miljoner kronor extra i statsbidrag, vilket motsvarar ungefär en halv procent i löneökning för våra medarbetare. Ett annat sätt att försöka förklara betydelsen av den siffran är att 25 miljoner kronor utgör under 0,4 procent av kommunens totala omsättning på 6,5 miljarder kronor.

Så oavsett statsbidrag, och oavsett hur pengarna används, så står den offentliga sektorn inför förändringar.  Här behöver vi ta ansvar för vår egen utveckling. Vi ser att digitaliseringen och den nya tekniken är en stark förändringsfaktor, men det handlar också om att ta ansvar för helheten för att kunna samarbeta över gränser och delegera handlingsutrymme till de som kan verksamheten bäst.

Nyligen hade jag ett intressant samtal med kommunens ekonomichef Samuel Lundqvist om de här frågorna. Vi pratade bland annat om hur tillitsbaserad styrning fungerar ihop med budgetarbete och ekonomisk styrning. Det inspelade samtalet kan du se här.

De ovärderliga frivilliginsatserna

Arbete baserat på tillit kan ta sig många uttryck. Här kommer några rader tillägnade alla våra vardagshjältar till volontärer, de som frivilligt deltar i samhällsarbete.

Skellefteå kommun organiserar frivilliginsatser på olika sätt. Det kan handla om kontaktfamilj, familjehem, kontaktpersoner, anhörigstöd, ”En hjälpande hand”, god man med mera. Till detta kommer alla som engagerar sig i föreningsarbete som stödjer samhällsfunktioner på olika sätt.

Alla dessa hängivna människor berikar både samhällsapparaten och enskilda individers liv.  Samhället skulle helt enkelt inte fungera lika bra utan frivilliginsatser. De som arbetar med att organisera den här typen av uppgifter vittnar dock om att det blir allt svårare att rekrytera personer som vill ägna en del av sin tid åt att hjälpa andra.

Vi vet att det inte handlar om bristande engagemang och medkänsla – det finns alldeles för många tecken i samhället som tyder på motsatsen. Jag hoppas verkligen att fler upptäcker tillfredsställelsen med att ge en liten del av sin tid. De frivilliga insatserna kommer att bli allt viktigare i framtiden och är en grund för det goda samhälle som vi alla vill leva i.

Intressanta näringslivsmöten

Januari präglades av många intressanta näringslivsmöten. På näringslivsdagen Bizbuz diskuterades Skellefteås industriella tillväxt och hur näringslivet, kommunerna och regionerna kan arbeta tillsammans för att nå framgång. Många goda exempel visades upp. Det är uppenbart att det som händer just nu i Skellefteå har satt fart på utvecklingen på många plan i Sverige och Europa.

I mitten av januari fick vi besök från Reno i USA, där Teslas Giga Factory och Panasonics batteriproduktion har utvecklat massor av kunskap och erfarenhet som vi i Skellefteå har nytta av inför starten av Europas största batterifabrik, Northvolt Ett. Representanter för TMCC, Truckee Meadows Community College, berättade bland annat om hur de har hittat en metod för att utbilda tusentals personer på kort tid. Nyckeln till framgången är engagemanget från arbetsgivarna.

Campus utvecklas i rask takt

Arbetslivets behov av kompetens präglar även Yrkeshögskolan här på hemmaplan. I början av januari meddelade Myndigheten för Yrkeshögskolan vilka utbildningar som får starta till hösten. I Skellefteå blev det full pott med åtta nya utbildningar som startar 2020.

Utbildningarna är skräddarsydda utifrån behoven på arbetsmarknaden, vilket ger stora chanser att få jobb efter utbildningen. De flesta av de nya utbildningarna är inriktade på spelbranschen och industrin.

Det är glädjande att konstatera att Campus Skellefteå utvecklas vidare i rask takt – och att utbildningarna är synkade med Skellefteås utveckling.

Och besöken fortsätter

Så roligt att få välkomna Sveriges finansminister, Magdalena Andersson, till Skellefteå och få diskutera hur man i kraftig omställning kan möta framtidens utmaningar inom bl.a. välfärd, infrastruktur och kompetensförsörjning. Ministerbesöken fortsätter under den senare delen av februari. Då står utbildning på agendan. Skellefteå är av intresse!