Förskola

Suomi English

Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna ett till fem år vars vårdnadshavare arbetar, studerar, är föräldralediga eller är arbetssökande. I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare som har i uppdrag att främja barns lärande utifrån de mål och riktlinjer som anges i förskolans läroplan och skollagen. Förskolan är det första steget i det svenska utbildningssystemet.

Förskoleverksamheten ska lägga grunden för det livslånga lärandet. Den ska vara trygg, rolig och lärorik. Lärandet ska baseras på såväl samspel mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande samt utveckling och lärande.

Vill du veta mer om hur Skellefteå kommun jobbar?

Vision och mål

Så jobbar vi för att nå målen

Allmän information från förskolans föräldramöten

Här hittar du bildspelet med information.
Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2019-11-15
Sida

Mat på förskolan

Förskolan har en egen matsedel. Flertalet förskolor har egna tillagningskök. Ett antal förskolor får sin mat från den närliggande skolan. Se tabellen ...

Läs mer
Sida

Lämna schema digitalt

Det finns en e-tjänst för att lämna barnschema för alla vårdnadshavare med barn i förskola och fritidshem. Schemat ska lämnas vecka för vecka.

Läs mer